Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Numero-/tekstipainikkeet

Numero-/tekstipainikkeet 1) 2) Pidä SHIFT-painiketta (N) painettuna ja paina sitten numero-/ tekstipainikkeita, kun haluat – esiasettaa tai virittää esiasetetun aseman (sivu 48) – valita raitojen numeroita (Valitse raita 10 painamalla 0/10 /= -painiketta.) – valita kanavien numeroita – valita kirjaimia (ABC, DEF jne.) – valita ät-merkin @, välimerkkejä (!, ? jne.) tai muita symboleja (#, % jne.), kun kirjoitat merkkejä verkkoominaisuuksien käytön aikana. Paina TV-painiketta (C), pidä SHIFT-painiketta (N) painettuna ja valitse sitten TV-kanava painamalla numeropainikkeita. CHARACTER Valitse merkin tyyppi verkkoominaisuuksien käytön aikana pitämällä SHIFT-painiketta (V) painettuna ja painamalla sitten CHARACTER-painiketta. Aina kun painat CHARACTERpainiketta, merkin tyyppi vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: abc (pienet kirjaimet) t ABC (isot kirjaimet) t 123 (numerot) CLEAR 1) Pidä SHIFT-painiketta (N) painettuna ja paina sitten CLEAR-painiketta, kun haluat – poistaa kirjaimen verkkoominaisuuksien käytön aikana – poistaa virheen, jos olet painanut väärää numero-/tekstipainiketta. D ALPHABET SEARCH Hakee kohdetta hakusanalla (sivu 72). ALPHABET PREV Hakee edellisen kohteen. ALPHABET NEXT Hakee seuraavan kohteen. 14 FI E SLEEP Aseta viritinvahvistimen uniajastin katkaisemaan laitteen virta automaattisesti tiettyyn aikaan painamalla AMP-painiketta (X) ja painamalla sitten SLEEP-painiketta. Aina kun painat SLEEP, näyttö siirtyy seuraavaan tilaan seuraavasti: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Vihjeitä • Voit tarkistaa viritinvahvistimen virran katkaisemiseen jäljellä olevan ajan painamalla SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. • Voit peruuttaa uniajastimen tekemällä jonkin seuraavista toimista. – Paina SLEEP uudelleen. – Päivitä virittimen ohjelmisto. –Paina ?/1. MEM Pidä SHIFT-painiketta (N) painettuna ja paina sitten MEM-painiketta, kun haluat tallentaa aseman virityksen aikana. F iPhone CTRL Siirtyy iPod-/iPhone-ohjaustilaan, kun käytössä on iPod-/iPhone. G POP UP/MENU 1) Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn avattavan valikon tai DVD-levyn valikon. TOP MENU 1) Avaa tai sulkee BD-ROMtai DVD-levyn päävalikon. H AMP MENU Näyttää valikon viritinvahvistimen käyttöä varten (sivu 91). I OPTIONS 1) Näyttää ja valitsee kohteita asetusvalikoista. J HOME 1) Näyttää päävalikon äänen- ja kuvantoistolaitteen käyttöä varten.

K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Hae taaksepäin/eteenpäin, ohita, toista, tauko, pysäytä. TUNING +/– 1) Hakee aseman. D.TUNING 2) Siirtyy suoraviritystilaan. PRESET +/– 1) Valitsee esiasetettuja asemia tai kanavia. L SOUND FIELD +/– 2) Valitsee äänikentän (sivu 50). M PURE DIRECT (sivu 54) Siirtyy Pure Direct -tilaan. N SHIFT Vaihtaa kaukosäätimen painikkeen toiminnon vaaleanpunaisella merkittyyn toimintoon. O +/– Säädä kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden tasoa samanaikaisesti. P Kytke ääni pois väliaikaisesti. Palauta ääni painamalla painiketta uudelleen. Q RETURN O 1) Palaa edelliseen valikkoon tai poistuu valikosta, kun valikko tai kuvaruutuopas näkyy TV-ruudussa. R 1) , V/v/B/b 1) Valitse valikkokohteita V/v/B/bpainikkeilla ja vahvista valinta painamalla -painiketta. S DISPLAY 1) Näyttää tiedot näytössä. T SHUFFLE 1) Toistaa raidan tai kansion satunnaisessa järjestyksessä. REPEAT 1) Toistaa raidan tai kansion toistuvasti. U PARTY START/CLOSE 2) Aloittaa tai lopettaa PARTY-toiston (sivu 67). PARTY JOIN/LEAVE Liittyy PARTY-toistoon tai poistuu siitä (sivu 68). V PREVIEW (HDMI) Valitsee Preview for HDMI -toiminnon. Ottaa käyttöön viritinvahvistimeen liitettyjen HDMI-tulojen kuva kuvassa -esikatselun. Valitse kukin HDMI-tulojen esikatselu painamalla toistuvasti V/v ja syötä/vahvista valinta painamalla . (Tämä ominaisuus toimii Silicon Image InstaPrevue -teknologialla.) Huomautus Preview for HDMI -toiminto on käytettävissä HDMI BD-, DVD-, GAME- ja VIDEO-tulolle. Vihjeitä • Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa. – Laitetta ei ole kytketty HDMItuloliitäntään. – Kytkettyä laitetta ei ole tuettuun HDMI-tuloliitäntään. – Nykyinen HDMI-tulo ei ole nykyinen tulo. –Kun Fast View on Off. – Kun tukematon HDMI-videomuoto (480i, 576i, 4K, jotkut 3D-videosignaalit, jotkut videokameran signaalit tai VGA-signaali) on tulo. • Kuva kuvassa -esikatselu on tummennettu, kun videosignaalin tulo on 4K tai 3D. W TV INPUT 1) Valitsee tulosignaalin (TV-tulo tai videotulo). X AMP Aktivoi viritinvahvistimen käytön. 1) Lisätietoja painikkeista, joita voit käyttää eri laitteiden hallintaan on jäljempänä olevassa taulukossa (sivulla 16). 2) 5/JKL/VIDEO-, PARTY START/CLOSE-, D.TUNING/N- ja SOUND FIELD + -painikkeissa on kohoumat. Käytä kohoumia viitteenä viritinvahvistimen käytössä. Huomautuksia • Edellä olevat selitykset on tarkoitettu vain esimerkeiksi. • Liitetyn laitteen mallin mukaan jotkin tässä osiossa selitetyt toiminnot eivät välttämättä toimi mukana toimitetun kaukosäätimen avulla. 15 FI