Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Televisiolähetysten

Televisiolähetysten monikanavaisesta tilaäänestä nauttiminen viritinvahvistimen avulla * Jos käytettävä TV on yhteensopiva Audio Return Channel (ARC) -toiminnon kanssa, liitä D. Varmista, että HDMI Settings -valikon Ctrl for HDMI -asetuksena on On (sivu 74). Jos haluat valita äänisignaalin muulla kuin HDMI-kaapelilla (esimerkiksi optisen digitaalijohdon tai äänijohdon kautta), vaihda äänitulotilaa INPUT MODE -toiminnon avulla (sivu 77). **Jos TV ei ole yhteensopiva Audio Return Channel (ARC) -toiminnon kanssa, liitä A tai B. Varmista, että TV:n äänenvoimakkuus on nollassa, tai ota käyttöön TV:n mykistystoiminto. Huomautuksia • TV:n ja antennin välisen liitännän tilan mukaan TV-ruudun kuva voi olla vääristynyt. Sijoita tässä tilanteessa antenni kauemmas viritinvahvistimesta. • Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen. • Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja. Vihjeitä • Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia näytetaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz kanssa. • Kun liität television äänilähtöliittimen viritinvahvistimen TV IN -liittimeen ja haluat toistaa television ääntä viritinvahvistimeen kytketyistä kaiuttimista, määritä television äänilähtöliitin Fixed-tilaan, jos sen tilaa voi vaihtaa Fixed- ja Variable-tilan välillä. Äänen kuunteleminen televisiosta Jos TV ei tue järjestelmän äänenhallintatoimintoa, määritä HDMI Settings -valikon HDMI Audio Out -asetukseksi TV+AMP (sivu 88). 4a: Videolaitteiden kytkeminen HDMI-liitännän käyttäminen High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on rajapinta, joka lähettää videoja äänisignaaleja digitaalisessa muodossa. Sony BRAVIA Sync -yhteensopivien laitteiden käyttäminen on entistä helpompaa, kun liität ne HDMI-kaapelin avulla. Lisätietoja on kohdassa BRAVIA Sync -ominaisuudet (sivu 73). HDMI-ominaisuudet • HDMI:n kautta siirretyt digitaaliset signaalit voidaan toistaa viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista. Tämä signaali tukee muotoja Dolby Digital, DTS, DSD ja Linear PCM. Lisätietoja on kohdassa Viritinvahvistimen tukemat digitaaliset äänimuodot (sivu 18). • HDMI-liitännän avulla viritinvahvistin voi vastaanottaa monikanavaisia lineaarisia PCM-signaalia (jopa 8 kanavaa) korkeintaan 192 kHz:n näytetaajuudella. • Tämä viritinvahvistin tukee High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)-, Deep Color (Deep Colour)-, x.v.Color (x.v.Colour)-, 4K- ja 3Dsignaaleja. • Jotta voit nauttia 3D-kuvista, kytke 3D-yhteensopiva televisio ja videolaite (kuten Blu-ray Disc -soitin, Blu-ray Disc -tallennin, PlayStation 3) viritinvahvistimeen High Speed HDMI -kaapelilla, ota käyttöön 3D-lasit ja toista 3D-sisältöä. • Jotta voit nauttia 4K (HDMI BD-, GAME- ja VIDEO-tulo) -kuvista, kytke 4K-yhteensopiva televisio ja videolaite (kuten Blu-ray Disc -soitin) viritinvahvistimeen High Speed HDMI -kaapelilla ja toista 4K-sisältöä. • Voit katsella HDMI BD-, DVD-, GAME- ja VIDEO-tuloa kuva kuvassa -esikatseluikkunoissa. 24 FI

Huomautus HDMI-liitännöistä • Käytössä olevan television tai videolaitteen mukaan 4K- tai 3D-kuvia ei välttämättä näytetä. Tarkista viritinvahvistimen tukemat HDMI-videomuodot (sivu 112). • Lisätietoja on kunkin liitetyn laitteen käyttöohjeessa. Liitännät Johtojen kytkeminen • Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu. • Kaikkia johtoja ei ole tarpeen liittää. Tee liitännät sen mukaan, miten liitetyissä laitteissa on liittimiä käytettävissä. • Käytä High Speed HDMI -kaapelia. Jos käytössä on Standard HDMI -kaapeli, 1080p-, Deep Color (Deep Colour)-, 4Ktai 3D-kuvat eivät välttämättä näy oikein. • Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä. Kun liität HDMI-DVI-muunnoskaapelin DVI-D-laitteeseen, ääni ja/tai kuva ei välttämättä toimi. Liitä erilliset äänijohdot tai digitaaliset liitäntäjohdot ja määritä sitten Input Settings -valikon Audio Input Assign -asetus (sivu 77), jos ääni ei toistu oikein. • Kun liität optisia digitaalijohtoja, työnnä liittimiä suoraan, kunnes ne napsahtavat paikalleen. • Älä taivuta tai sido optisia digitaalijohtoja. Vihje Kaikki digitaaliset audioliittimet ovat yhteensopivia näytetaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz kanssa. Jos haluat liittää useita digitaalilaitteita, mutta vapaata tuloa ei ole käytettävissä Lisätietoja on kohdassa Muiden äänituloliittimien käyttäminen (Audio Input Assign) (sivu 77). 25 FI