Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Kaiuttimien

Kaiuttimien sijoittaminen Takakeskikaiuttimien sijoittaminen Voit vaihtaa SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B -liitäntöihin liitettyjen kaiuttimien käyttöä käyttötarkoituksen mukaan. Huomautus Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Speaker Pattern -asetuksena on asetus, jossa ei ole takakeski- ja etuyläkaiuttimia. 1 Paina HOME. Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Settings painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 3 Valitse Speaker Settings painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 4 Valitse SB Assign painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 5 Valitse haluamasi kaiutinkokoonpano ja paina sitten . • Speaker B: Jos liität ylimääräisen etukaiutinjärjestelmän SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B -liitäntöihin, valitse Speaker B. • Bi-Amp: Jos liität etukaiuttimet SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöihin kaksoisvahvistinliitännällä, valitse Bi-Amp. • Off: Jos kytket takakeski- tai etuyläkaiuttimet SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B -liitäntöihin, valitse Off. Etukaiuttimen valitseminen Voit valita etukaiuttimet, joita haluat käyttää. Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän toiminnon suorittamiseen. SPEAKERS Valitse käytettävä etukaiutinjärjestelmä painamalla SPEAKERS-painiketta toistuvasti. Voit tarkistaa valitut kaiutinliitännät näytössä näkyvästä ilmaisimesta. Ilmaisimet SP A SP B* SP A+B* Valitut kaiuttimet SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin liitetty kaiutin. SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B -liitäntöihin liitetty kaiutin. SPEAKERS FRONT A ja SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B -liitäntöihin liitetty kaiutin (rinnakkaiskytkentä). Näytössä näkyy SPK OFF. Äänisignaaleja ei lähetetä kaiutinliitännöistä. * Jos haluat valita SP B- tai SP A+B -liitännän, määritä Speaker Settings -valikon SB Assign -asetukseksi Speaker B (sivu 84). Huomautus Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kuulokkeet on liitetty. 34 FI

Automaattisen kalibroinnin peruuttaminen Automaattinen kalibrointitoiminto peruutetaan, kun teet jonkin seuraavista mittaustoimenpiteen aikana: –Paina ?/1. – Paina kaukosäätimen tulopainikkeita tai käännä viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säädintä. –Paina . – Paina viritinvahvistimen SPEAKERSpainiketta. – Säädä äänenvoimakkuutta. – Liitä kuulokkeet. Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen manuaalisesti Lisätietoja on kohdassa Asetusten säätäminen (sivu 80). Viritinvahvistimen verkkoasetusten määrittäminen Viritinvahvistimen verkkoasetukset on määritettävä oikein, jotta laitteen kotiverkko-, SEN-, AirPlay- ja PARTY STREAMING -toimintoja voidaan käyttää. Kiinteän lähiverkon käyttäminen DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Paina HOME. Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Settings painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 3 Valitse Network Settings painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 4 Valitse Internet Settings painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 5 Valitse Wired Setup painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Jos TV-ruutuun tulee Change Settings?, valitse OK ja paina sitten . 6 Valitse Auto painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . IP-asetusten tiedot tulevat näkyviin TV-ruutuun. Käytettäessä kiinteää IP-osoitetta Valitse Custom ja paina sitten . IP-osoiteasetus tulee näkyviin TV-ruutuun. Paina . Valitse arvo kohtaan IP Address painamalla V/v-painiketta. Näppäile seuraavan sijainnin arvo painamalla b-painiketta. Lopeta osoittimen käyttö painamalla -painiketta. Anna tämän jälkeen arvo kohtiin Subnet Mask ja Default Gateway. Avaa DNS Settings -sivu painamalla b-painiketta. Anna tämän jälkeen arvo kohtiin Primary DNS ja Secondary DNS. 7 Paina b. Connecting to the Internet tulee näkyviin TV-ruutuun. Kun verkkoasetukset on määritetty, näyttöön tulee viesti Network setup is completed. Palaa Network Settings -valikkoon painamalla . (Verkkoympäristön mukaan verkkoasetusten määrittäminen voi kestää jonkin aikaa.) Viritinvahvistimen valmisteleminen 35 FI