Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

3 Määritä palvelimen

3 Määritä palvelimen asetukset. Jotta voit kuunnella palvelimeen tallennettua äänisisältöä, palvelimen asetukset on määritettävä (sivu 55). Vihje Jos haluat tarkistaa verkkoasetukset, katso kohta Information (sivu 89). Langattoman verkon asentaminen käyttämällä WPS:n PIN-koodimenetelmää Jos tukiasema tukee WPS:n PIN-koodilla muodostettavaa yhteyttä, voit määrittää langattoman WPS-yhteyden antamalla viritinvahvistimen PIN-koodin langattoman lähiverkon reitittimeen/tukiasemaan. 1 Valitse Manual Registration kohdan “Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon asentaminen (Tukiaseman etsintä -menetelmä)” (sivu 36) vaiheessa 2. 2 Valitse WPS PIN painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Käytettävissä olevien tukiasemien (SSID) luettelo tulee näyttöön. 3 Valitse haluamasi verkon nimi (SSID) painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Viritinvahvistimen 8-numeroinen PIN-koodi tulee näyttöön. Anna PIN-koodin olla näytöllä, kunnes yhteys on muodostettu. (Joka kerta, kun tämä toimenpide suoritetaan, saadaan eri PIN-koodi.) 4 Anna viritinvahvistimen PIN-koodi langattoman lähiverkon reitittimeen/ tukiasemaan. Viritinvahvistin aloittaa verkkoasetusten määrittämisen. Kun verkkoasetukset on tehty, näyttöön tulee viesti Completed ja syttyy näyttöön. Palaa Network Settings -valikkoon painamalla . (Verkkoympäristön mukaan verkkoasetusten määrittäminen voi kestää jonkin aikaa.) 5 Määritä palvelimen asetukset. Jotta voit kuunnella palvelimeen tallennettua äänisisältöä, palvelimen asetukset on määritettävä (sivu 55). Vihjeitä • Jos haluat tarkistaa verkkoasetukset, katso kohta Information (sivu 89). • Katso lisätietoja PIN-koodin antamisesta langattoman lähiverkon reitittimeen/tukiasemaan käytettävän reitittimen/tukiaseman käyttöohjeista. Jos haluamasi verkon nimeä (SSID) ei löydy (manuaalinen asentaminen) Jos halutun verkon nimi (SSID) ei näy luettelossa, se voidaan antaa manuaalisesti. 1 Valitse Manual Registration kohdan “Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon asentaminen (Tukiaseman etsintä -menetelmä)” (sivu 36) vaiheessa 2. 2 Valitse Direct Input painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 3 Anna verkon nimi (SSID) ja paina sitten . 4 Valitse haluamasi tietoturva-asetus painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . 5 Tee kohdan “Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon asentaminen (Tukiaseman etsintä -menetelmä)” (sivu 36) vaiheet 4–7. 38 FI

Kuvaruutunäytön (OSD) käyttöohjeet Voit näyttää viritinvahvistimen valikon TV-näytössä ja valita käytettävän toiminnon TV-näytöstä painamalla kauko-ohjaimen V/v/B/b- ja -painikkeita. Kun aloitat viritinvahvistimen käytön, paina ensin kauko-ohjaimen AMP-painiketta. Muutoin käyttökomentoja ei välttämättä kohdisteta viritinvahvistimeen. AMP 3 Valitse haluamasi valikko painamalla V/v-painikkeita toistuvasti ja avaa valikko painamalla -painiketta. Valikkokohde tulee näkyviin TV-näyttöön. Esimerkki: Kun valitset Watch. Viritinvahvistimen valmisteleminen RETURN O Valikon käyttäminen V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Vaihda television tuloa niin, että valikon kuva näkyy näytössä. 2 Paina HOME. Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. Käytettävän TV:n mukaan päävalikon avautuminen näyttöön voi kestää hetken. 4 Valitse säädettävä valikkokohde painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja vahvista sitten valikkokohde painamalla . 5 Valitse haluamasi parametrit toistamalla vaiheet 3–4. Vihje Kun OPTIONS tulee näkyviin OSD-näytön oikeaan alakulmaan, voit tuoda esiin toimintoluettelon painamalla OPTIONS ja valitsemalla liittyvän toiminnon. Palaaminen edelliseen näyttöön Paina RETURN O. Valikosta poistuminen Näytä päävalikko painamalla HOMEpainiketta ja paina sitten uudelleen HOME. 39 FI