Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Päävalikkojen

Päävalikkojen yleiskatsaus Valikkokuvake Kuvaus Watch Valitsee videolähteen tuloksi vahvistimeen (sivu 40). Listen Valitsee musiikin lähteestä SA-CD/CD, USB-laite, Home Network tai SEN (sivu 40). Voit kuunnella myös viritinvahvistimen sisäistä FM-/AM-radiota. Sound Effects Asetukset Voit nauttia Sonyn omistamien tekniikoiden tarjoamista ääniominaisuuksista ja toiminnoista (sivu 50). Säätää viritinvahvistimen asetuksia (sivu 80). Perustoiminnot Tulolähdelaitteen toistaminen ?/1 Tulopainikkeet V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Paina HOME. Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Watch tai Listen ja paina sitten . Valikkokohde tulee näkyviin TV-ruutuun. 3 Valitse haluamasi laite ja paina sitten . 4 Kytke virta laitteeseen ja käynnistä toisto. 40 FI

5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 2 +/– -painiketta. Voit myös käyttää viritinvahvistimen MASTER VOLUME -säädintä. 6 Voit nauttia tilaäänestä painamalla SOUND FIELD +/–. Voit myös käyttää vastaanottimen A.F.D./2CH,-, MOVIE- tai MUSICpainikkeita. Lisätietoja on kohdassa sivu 50. Vihjeitä • Voit valita haluamasi laitteen kääntämällä viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säädintä tai painamalla kaukosäätimen tulopainikkeita. • Voit säätää äänenvoimakkuutta eri tavalla käyttämällä viritinvahvistimen MASTER VOLUME -säädintä tai kauko-ohjaimen 2 +/– -painiketta. Äänenvoimakkuuden säätäminen nopeasti ylös tai alas – Käännä säädintä nopeasti. – Pidä painike alhaalla. Hienosäätöjen tekeminen – Käännä säädintä hitaasti. – Paina painiketta ja vapauta se välittömästi. Mykistystoiminnon aktivoiminen Paina . Voit peruuttaa mykistystoiminnon tekemällä jonkin seuraavista toiminnoista. • Paina uudelleen. • Säädä äänenvoimakkuutta. • Katkaise viritinvahvistimen virta. • Suorita automaattinen kalibrointi. Jotta välttyisit kaiuttimien vahingoittumiselta Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin katkaiset viritinvahvistimen virran. Perustoiminnot 41 FI