Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Pure Direct -toiminnon

Pure Direct -toiminnon käyttäminen Pure Direct -tilan avulla on mahdollista nauttia äänen korkealaatuisesta toistosta. Kun Pure Direct on päällä, näyttöpaneeli syttyy ja vaimentaa äänenlaatuun vaikuttavaa melua. Pure Direct -toimintoa voidaan käyttää kaikkien tulojen kanssa. 1 Valitse päävalikosta Sound Effects ja paina sitten -painiketta. 2 Valitse Pure Direct ja paina sitten . 3 Valitse On tai Off ja paina sitten . Huomautus Kun Pure Direct -toiminto valitaan, Sound Optimizer-, Equalizer-, Auto Volume- ja D.Range Comp. -tilat eivät toimi. Vihje Voit myös kytkeä Pure Direct -toiminnon pois päältä painamalla kaukosäätimen tai vastaanottimen PURE DIRECT -painiketta. Pure Direct -toiminnon peruuttaminen Voit peruuttaa Pure Direct -toiminnon tekemällä jonkin seuraavista toimista. – Paina PURE DIRECT uudelleen. – Vaihda äänikenttä. – Vaihda kohtausasetus televisiossa (Scene Select). – Vaihda Sound Optimizer-, Equalizer-, Auto Volume- tai D.Range Comp. -tilan asetukset. Äänikenttien palauttaminen oletusasetuksiksi Käytä viritinvahvistimen painikkeita tämän toiminnon suorittamiseen. ?/1 MUSIC 1 Katkaise viritinvahvistimen virta painamalla ?/1. 2 Pidä MUSIC-painike painettuna ja paina ?/1. S.F. CLEAR tulee näyttöön, ja kaikki äänikentät palautuvat oletusasetuksiksi. 54 FI

Verkko-ominaisuuksien käyttäminen Tietoja viritinvahvistimen verkkotoiminnoista • Voit toistaa DLNA-yhteensopivaan laitteeseen (DLNA CERTIFIED -tuotteet) tallennettua äänisisältöä, jos laitteessa on virallinen DLNA-logo (sivu 61). • Voit käyttää viritinvahvistinta UPnP-mediamuunninta vastaavana laitteena kotiverkossa. • Internet-yhteyden avulla voit kuunnella musiikkipalveluja (sivu 64) ja päivittää viritinvahvistimen ohjelmiston. • Voit kuunnellaa samaa musiikkia eri huoneissa samanaikaisesti PARTY STREAMING -toiminnon avulla. • Voit ohjelmoida Media Remote -laitteita viritinvahvistimen hallintaa varten. • Voit toistaa äänitiedostoja iOS-laitteilla tai iTunes-kirjastoa AirPlay-toiminnolla. Tietoja DLNA-standardista DLNA (Digital Living Network Alliance) on standardointijärjestö, johon kuuluu useita sisältöä (musiikkia, valokuvia ja videoita) vaihtavien tuotteiden valmistajia, kuten palvelimien (tietokoneiden ym.), viihde-elektroniikkalaitteiden ja matkapuhelinten tuottajia. DLNA päättää alan standardeista ja myöntää virallisen merkinnän laitteille, jotka tukevat DLNA-standardeja. Palvelimen asentaminen Palvelin on asennettava, ennen kuin voit kuunnella palvelimeen tallennettua äänisisältöä viritinvahvistimen kautta. Seuraavat palvelinlaitteet ovat yhteensopivia tämän viritinvahvistimen kanssa. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 ja 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sony Network AV -viritinvahvistin STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 asennettuna Windows 8- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmään (sivut 56 ja 57) • Microsoft Windows Media Player 11 asennettuna Windows Vista-/Windows XP -käyttöjärjestelmään (sivu 59) * Ei saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla. Jos palvelimessa on toiminto, joka rajoittaa muiden laitteiden käyttöä, muuta toiminnon asetusta niin, että se sallii viritinvahvistimen käyttää palvelinta. Tässä osiossa kuvataan, miten Windows Media Player määritetään, kun sitä käytetään palvelimena. Lisätietoja muiden palvelinlaitteiden asetuksista on kyseisten laitteiden tai ohjelmistojen käyttöoppaissa tai ohjeissa. Huomautuksia • Tietokoneen näyttämät kohteet voivat poiketa tässä näytetyistä käytössä olevan käyttöjärjestelmän version tai tietokoneen mukaan. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän ohjeessa. • Musiikin toistaminen Windowsissa Play To -toiminnolla voi joissakin tilanteissa kestää tavallista hieman pidempään. Verkko-ominaisuuksien käyttäminen 55 FI