Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Kun käytössä on

Kun käytössä on Windows 8 Valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli) kohdasta [Settings] (Asetukset). Tässä osiossa kuvataan, miten valmistajan asentama Windows 8:n Windows Media Player 12 määritetään. Lisätietoja Windows Media Player 12 -ohjelman käytöstä on Windows Media Player 12 -ohjeessa. 1 Valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli). Valitse [All Apps] (Kaikki sovellukset) kohdasta [Start] (Käynnistä). Valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli). 2 Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät) kohdasta [Network and Internet] (Verkko ja Internet). Näyttöön tulee [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus) -ikkuna. Vihje Jos haluamaasi kohdetta ei näy näytössä, kokeile vaihtaa Ohjauspaneelin näkymätyyppiä. Vihje Jos Windows 8 -näyttö ei ole samanlainen kuin yllä, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 56 FI

3 Valitse [Change advanced sharing settings] (Muuta jakamisen lisäasetuksia). 6 Valitse [Allow All] (Salli kaikki). Näyttöön tulee [Allow All Media Devices] (Salli kaikki medialaitteet) -ikkuna. Jos kaikki lähiverkon laitteet ovat [Allowed] (Sallittu) -tilassa, valitse [OK] ja sulje ikkuna. 4 Valitse [Choose media streaming options] (Valitse mediavirtautusasetukset) kohdasta [Media streaming] (Median virtautus). 5 Jos [Media streaming is not turned on] (Median virtautus ei ole käytössä) näkyy [Media streaming options] (Mediavirtautusasetukset) -ikkunassa, valitse [Turn on media streaming] (Ota median virtautus käyttöön). 7 Valitse [Allow all computers and media devices] (Salli kaikki tietokoneet ja medialaitteet). 8 Sulje ikkuna valitsemalla [Next] (Seuraava) ja [Finish] (Valmis). 9 Päivitä palvelinluettelo. Kun olet määrittänyt asetukset, päivitä viritinvahvistimen palvelinluettelo ja valitse tämä palvelin palvelinluettelosta. Lisätietoja palvelimen valitsemisesta on kohdassa Palvelinluettelon päivittäminen (sivu 60). Kun käytössä on Windows 7 Tässä osiossa kuvataan, miten valmistajan asentama Windows 7:n Windows Media Player 12 määritetään. Lisätietoja Windows Media Player 12 -ohjelman käytöstä on Windows Media Player 12 -ohjeessa. Verkko-ominaisuuksien käyttäminen 57 FI