Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Järjestelmän

Järjestelmän virrankatkaisu Kun katkaiset TV:n virran TV:n kaukoohjaimen virtapainikkeella, viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden virta katkeaa automaattisesti. Voit myös katkaista virran viritinvahvistimen kaukosäätimellä. Paina TV ?/1. Television, viritinvahvistimen ja liitettyjen laitteiden virta katkaistaan. Huomautuksia • Ota TV:n virtalähteen lukitustoiminto käyttöön, ennen kuin käytät Järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Liitetyn laitteen virta ei välttämättä katkea laitteen tilan mukaan. Lisätietoja on liitetyn laitteen käyttöohjeessa. Kohtauksen valinta Ihanteellinen kuvanlaatu ja äänikenttä valitaan automaattisesti televisiossa valitun kohtauksen mukaan. Lisätietoja toiminnosta on television käyttöohjeessa. Huomautus TV:n mukaan äänikenttä ei välttämättä vaihdu. Vastaavuustaulukko Kohtausasetus televisiossa Äänikenttä Cinema HD-D.C.S. Sports Music TV ?/1 Sports Live Concert Kohtausasetus televisiossa Äänikenttä Animation A.F.D. Auto Photo Game Graphics Kotiteatterin ohjaus Jos viritinvahvistimeen liitetään Home Theatre Control -yhteensopiva televisio, liitetyn television näyttöön tulee Internet-pohjaisen sovelluksen kuvake. Voit vaihtaa viritinvahvistimen tuloliitäntää tai äänikenttiä television kauko-ohjaimen avulla. Voit myös säätää keskikaiuttimen ja bassokaiuttimen äänenvoimakkuuksia tai säätää Sound Optimizer- (sivu 53), Dual Mono- (sivu 87) tai A/V Sync -toiminnon (sivu 87) asetuksia. Huomautus Kotiteatterin ohjaustoiminnon käyttäminen edellyttää, että televisio on yhdistetty laajakaistapalveluun. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Kaukosäätimen pikatoiminnot Voit käyttää viritinvahvistimen valikkoa television kauko-ohjaimen avulla. Valitse television tunnistama viritinvahvistin (AV AMP). A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Huomautuksia • Viritinvahvistin tunnistetaan televisiossa nimellä Tuner (AV AMP). • Television on oltava yhteensopiva linkkivalikon kanssa. • Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä television tyypin mukaan. 76 FI

Muut toiminnot Digitaalisen ja analogisen äänen vaihtaminen (INPUT MODE) Kun liität laitteita viritinvahvistimen digitaalisiin ja analogisiin tuloliittimiin, voit asettaa äänitulotilan kiinteästi kumpaan tahansa tulotilaan tai vaihtaa niiden välillä sen mukaan, minkä tyyppistä materiaalia aiot katsoa. 1 Valitse päävalikosta Settings ja paina sitten -painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Input Settings ja paina sitten . 3 Valitse Input Mode ja paina sitten . Valittu äänitulotila tulee näkyviin TV-ruutuun. • Auto: Priorisoi digitaaliset äänisignaalit. Jos käytössä on useampia digitaalisia liitäntöjä, HDMI-äänisignaalit priorisoidaan. Jos digitaalisia äänisignaaleja ei ole, analogiset äänisignaalit valitaan. Kun TV-tulo valitaan, etusijalla ovat äänipaluukanavan (ARC) signaalit. Jos televisio ei ole yhteensopiva ARC-toiminnon kanssa, digitaaliset optiset äänisignaalit valitaan. Viritinvahvistimen ja television HDMI-ohjaustoiminto ei aktivoidu, jos ARC-toiminto ei toimi. • OPT: Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon DIGITAL OPTICAL -liittimeen. • COAX: Määrittää digitaalisten äänisignaalien tulon DIGITAL COAXIAL -liittimeen. • Analog: Määrittää analogisten äänisignaalien tulon AUDIO IN (L/R) -liittimiin. Huomautuksia • Valitun tulon mukaan näytössä näky ------, eikä muita tiloja voi valita. • Kun Analog Direct on käytössä, äänitulotilaksi valitaan Analog. Et voi valita muita tiloja. Muiden äänituloliittimien käyttäminen (Audio Input Assign) Voit määrittää digitaaliset tuloliittimet muiksi tuloiksi, jos liittimien oletusasetukset eivät vastaa liitettyjä laitteita. Kun olet määrittänyt tuloliittimet uudelleen, voit valita liitetyn laitteen tulopainikkeiden (tai viritinvahvistimen INPUT SELECTOR -säätimen) avulla. Esimerkki: Kun liität DVD-soittimen OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) -liittimeen. – Määritä OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) -liitin DVD-liittimeksi. 1 Valitse päävalikosta Settings ja paina sitten -painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Input Settings ja paina sitten . Muut toiminnot 77 FI