Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

HDMI Settings -valikko

HDMI Settings -valikko Voit määrittää HDMI-liittimiin liitetyn laitteen tarvittavat asetukset. x Control for HDMI Voit kytkeä HDMI-ohjaustoiminnon päälle tai pois. Lisätietoja on kohdassa BRAVIA Sync -toiminnon valmisteleminen (sivu 74). •On •Off Huomautuksia • Kun määrität Control for HDMI -asetukseksi On, HDMI Audio Out -asetus voi muuttua automaattisesti. • Kun viritinvahvistin on valmiustilassa, etupaneelin ?/1 (on/standby) -ilmaisin palaa keltaisena, jos Control for HDMI -asetuksena on On. x Pass Through Voit viedä HDMI-signaalit TV:hen silloinkin, kun viritinvahvistin on valmiustilassa. • On*: Kun viritinvahvistin on valmiustilassa, viritinvahvistin vie HDMI-signaalit jatkuvasti viritinvahvistimen HDMI TV OUT -liittimestä. • Auto: Kun TV on kytketty päälle viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa, viritinvahvistin vie HDMI-signaalit jatkuvasti viritinvahvistimen HDMI TV OUT -liittimestä. Sony suosittelee tätä asetusta, jos käytät BRAVIA Sync -yhteensopivaa Sony TV:tä. Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa kuin On-asetus. • Off: Viritinvahvistin ei toista HDMI-signaaleja valmiustilassa. Kytke viritinvahvistin päälle, jos haluat nauttia TV:hen liitetyn laitteen lähteestä. Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa kuin On-asetus. * Vain Australian ja Meksikon mallit. Huomautus Kun Auto on valittu, kuvan ja äänen viemisessä TV:hen voi kestää hieman pidempään kuin silloin, kun On on valittu. x HDMI Audio Out Voit asettaa viritinvahvistimeen liitetyn toistolaitteen HDMI-äänisignaalilähdön HDMI-liitännän kautta. • AMP: Toistolaitteen HDMI-äänisignaalit viedään vain viritinvahvistimeen liitettyihin kaiuttimiin. Monikanavainen ääni voidaan toistaa sellaisenaan. Huomautus Audiosignaaleja ei toisteta TV:n kaiuttimista, kun HDMI Audio Out -asetukseksi on valittu AMP. • TV+AMP: Ääni toistetaan TV:n kaiuttimista ja viritinvahvistimeen liitetyistä kaiuttimista. Huomautuksia • Toistolaitteen äänenlaatu vaihtelee television äänenlaadun (kuten kanavien määrän, näytteenottotaajuuden) mukaan. Jos televisiossa on stereokaiuttimet, viritinvahvistin toistaa äänen myös stereona kuten televisio, vaikka toistettaisiin monikanavaista lähdettä. • Kun liität viritinvahvistimen videolaitteeseen (kuten projektoriin), ääntä ei välttämättä kuulu viritinvahvistimesta. Valitse tässä tapauksessa AMP. x Subwoofer Level Voit asettaa bassokaiuttimen tasoksi 0 dB tai +10 dB, kun PCM-signaaleja lähetetään HDMI-liitännän kautta. Voit asettaa tason jokaiselle HDMI-tuloliittimeen määritetylle tulolähteelle erikseen. • Auto: Asettaa tasoksi automaattisesti 0 dB tai +10 dB äänisignaalin mukaisesti. • +10 dB •0 dB x Fast View Voit määrittää FastView-toiminnon asetuksen. Tämä nopea HDMI-vaihtotoiminto tukee kaikkia HDMI-tuloja. • Auto: Voit valita HDMI-tulon nopeammin kuin normaalilla valintamenetelmällä. • Off: Fast View- ja Preview for HDMI -toiminto eivät ole käytettävissä. 88 FI

Input Settings -valikko Network Settings -valikko Voit säätää viritinvahvistimen ja muiden laitteiden liitäntäasetuksia. x Input Mode Antaa korjata äänitulon, kun sama laite on kytketty sekä digitaalisiin että analogisiin liittimiin. Lisätietoja on kohdassa Digitaalisen ja analogisen äänen vaihtaminen (INPUT MODE) (sivu 77). x Input Edit Voit määrittää seuraavat kohteet kullekin tulolle. • Watch: Näyttää tulon Watch-valikossa. • Listen: Näyttää tulon Listen-valikossa. • Watch+Listen: Näyttää tulon sekä Watch- että Listen-valikossa. x Audio Input Assign Voit määrittää äänituloliittimet kullekin tulolle. Lisätietoja on kohdassa Muiden äänituloliittimien käyttäminen (Audio Input Assign) (sivu 77). x Name In Voit määrittää tulolle Watch-/Listenvalikossa näkyvän nimen. Voit antaa korkeintaan 8-merkkisen nimen tuloille ja näyttää sen näytössä. Laite on helpompi tunnistaa näytössä näkyvästä nimestä kuin liittimistä. 1 Valitse Name In ja paina sitten . 2 Valitse nimettävä tulo ja paina sitten . 3 Valitse merkki painamalla V/v toistuvasti ja paina sitten b. Voit siirtää merkin syöttökohtaa taakse- ja eteenpäin painamalla B/b. 4 Kirjoita merkit yksitellen toistamalla vaihe 3 ja paina sitten . Annettu nimi rekisteröidään. Voit säätää verkon asetuksia. Network Settings -valikko on käytettävissä vain, kun Home Network- tai SEN-toiminto on valittuna. x Internet Settings Voit määrittää verkkoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Viritinvahvistimen verkkoasetusten määrittäminen (sivu 35). •Wired Setup • Wireless Setup x Information Voit tarkistaa verkon verkkotiedot. 1 Valitse Information ja paina sitten . 2 Valitse asetuskohde, jonka haluat tarkistaa, ja paina sitten . Nykyisen asetuksen tiedot tulevat näkyviin TV-ruutuun. Voit tarkistaa asetukset kohdista Physical Connection, SSID, Security Settings, IP Address Setting, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Settings, Primary DNS, Secondary DNS ja MAC Address. * Määrityksen aikana näkyvät asetuskohteet vaihtelevat verkkoympäristön ja yhteyden tyypin mukaan. x PARTY STREAMING Voit asettaa viritinvahvistimen käyttämään PARTY STREAMING -toimintoa. 1 Valitse PARTY STREAMING ja paina sitten . 2 Valitse On tai Off ja paina sitten . • On: Muut kotiverkon laitteet voivat havaita viritinvahvistimen. Viritinvahvistin voi käynnistää tai sulkea PARTY-toiston ja liittyä PARTY-toistoon tai poistua siitä. • Off: Muut kotiverkon laitteet voivat havaita viritinvahvistimen. Viritinvahvistin ei kuitenkaan voi käynnistää tai sulkea PARTY-toistoa eikä liittyä PARTY-toistoon tai poistua siitä. Asetusten säätäminen 89 FI