Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

x Device Name Voit

x Device Name Voit määrittää viritinvahvistimelle enintään 30 merkkiä pitkän laitenimen, jotta muut kotiverkon laitteet voivat tunnistaa sen helpommin. Laitenimen määrittäminen 1 Valitse Device Name ja paina sitten . 2 Valitse nykyinen laitenimi painamalla . 3 Pidä SHIFT-painiketta painettuna ja syötä sitten laitenimi painamalla numero-/tekstipainikkeita. 4 Paina . Vihje Oletuslaitenimi on STR-DN840 ******. ****** tarkoittaa viritinvahvistimen MAC-osoitteen viimeistä 6 numeroa. x Network Standby Kun Network Standby -asetuksena on On, viritinvahvistimeen voi aina muodostaa yhteyden ja sitä voi hallita verkon kautta. 1 Valitse Network Standby ja paina sitten . 2 Valitse Off tai On ja paina sitten . • On: Verkkotoiminto on käytettävissä, vaikka viritinvahvistin on valmiustilassa, ja sen toimintoja voidaan hallita verkon kautta. • Off: Verkkotoiminto poistetaan käytöstä, kun viritinvahvistin on valmiustilassa. Viritinvahvistimen käytön jatkaminen kestää kauemmin, kun siihen kytketään virta uudelleen. Huomautus Kun viritinvahvistin on valmiustilassa, etupaneelin ?/1 (on/standby) -ilmaisin palaa keltaisena, jos Network Standby -asetuksena on On. System Settings -valikko Voit säätää viritinvahvistimen asetuksia. x Language Valitse näytössä näkyvien viestien kieli. • englanti •ranska •saksa •espanja x Auto Standby Voit asettaa viritinvahvistimen siirtymään valmiustilaan automaattisesti, kun et käytä viritinvahvistinta tai kun viritinvahvistimeen ei tule signaaleja. • On: Siirtyy valmiustilaan noin 20 minuutin jälkeen. • Off: Ei siirry valmiustilaan. Huomautuksia • Tämä toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa. – FM TUNER-, AM TUNER-, USB-, HOME NETWORK- tai SEN-tulolähde on valittuna. – AirPlay- tai PARTY STREAMING -toiminto on käytössä. – Viritinvahvistimen ohjelmistoa päivitetään. • Jos käytät automaattista valmiustilaa ja uniajastinta samanaikaisesti, uniajastin on ensisijainen. x Network Update Voit päivittää viritinvahvistimen ohjelmiston uusimman version. Lisätietoja on kohdassa Ohjelmiston päivittäminen (sivu 70). Ohjelmistoversion tarkistaminen 1 Valitse Network Update ja paina sitten . 2 Valitse Version ja paina sitten . Ohjelmistoversio tulee näkyviin TV-ruutuun. x Update Alert Voit määrittää, ilmoittaako järjestelmä saatavilla olevista uusista ohjelmistopäivityksistä TV-näytössä. •On •Off 90 FI

Käyttäminen ilman OSD-valikkoa Voit käyttää tätä viritinvahvistinta näytön avulla, vaikka televisiota ei olisi kytketty viritinvahvistimeen. DISPLAY AMP MENU V/v/B/b, RETURN O Näytön valikon käyttäminen 1 Paina AMP MENU. Valikko tulee näkyviin viritinvahvistimen näyttöpaneeliin. 2 Valitse haluamasi valikko painamalla V/v-näppäimiä toistuvasti, ja paina sitten . 3 Valitse säädettävä parametri painamalla V/v-näppäimiä toistuvasti, ja paina sitten . 4 Valitse haluamasi asetus painamalla V/v -painikkeita toistuvasti ja paina sitten . Palaaminen edelliseen näyttöön Paina B tai RETURN O. Valikosta poistuminen Paina AMP MENU. Huomautus Jotkin parametrit ja asetukset voivat näkyä himmeinä näytössä. Tämä tarkoittaa, että ne eivät ole saatavilla tai ne ovat kiinteitä ja muuttumattomia. Asetusten säätäminen 91 FI