Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

De ingangstoetsen

De ingangstoetsen herstellen TV INPUT 2 – TV ?/1 ?/1 1 Terwijl u 2 – ingedrukt houdt, houd ?/1 ingedrukt en druk dan op TV INPUT. 2 Laat alle toetsen los. De ingangstoetsen worden hersteld naar de standaardinstelling. Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen Veiligheid Als een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de ontvanger loskoppelen en laten nakijken door bevoegde onderhoudstechnici voordat u deze weer gebruikt. Stroombronnen • Voordat u de ontvanger gebruikt, moet u controleren of de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke netvoeding. De werkspanning vindt u op het naamplaatje aan de achterkant van de ontvanger. • Het apparaat blijft onder netspanning staan als de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld. • Als u de ontvanger langere tijd niet wilt gebruiken, moet u de stekker van de ontvanger uit het stopcontact halen. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het netsnoer als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. • (Alleen modellen VS en Canada) Een uiteinde van de stekker is om veiligheidsredenen breder dan het andere en past maar op één manier in het stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een handelaar bij u in de buurt. • Het netsnoer mag alleen worden vervangen in een winkel met een erkende onderhoudsafdeling. Warm worden De ontvanger kan tijdens gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing. Als u deze ontvanger doorlopend met hoog volume gebruikt, kunnen de boven-, zijen onderpanelen van de behuizing na verloop van tijd heet worden. Raak de behuizing niet aan. U kunt zichzelf branden. 100 NL

Plaatsing • Zet de ontvanger op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat deze te warm wordt. De levensduur van de ontvanger wordt hierdoor verlengd. • Plaats de ontvanger niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar deze is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken. • Plaats geen voorwerpen boven op de behuizing. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden afgesloten en kunnen storingen worden veroorzaakt. • Plaats de ontvanger niet in de buurt van apparatuur zoals een televisie, videorecorder of cassettedeck. (Als de ontvanger wordt gebruikt in combinatie met een televisie, videorecorder of cassettedeck en te dicht bij dergelijke apparatuur staat, kan er ruis ontstaan en kan de beeldkwaliteit verslechteren. De kans hierop is groot bij een binnenantenne. Daarom kunt u het beste een buitenantenne gebruiken.) • Ga voorzichtig te werk als u de ontvanger op speciaal behandelde oppervlakken (met was of olie behandeld, gepolijst, enz.) plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen optreden. Werking Schakel de ontvanger uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u andere apparatuur aansluit. Reiniging Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine. Probleemoplossing Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze ontvanger, probeert u deze eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als een probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Houd er rekening mee dat als de onderhoudsmonteur bepaalde onderdelen wijzigt tijdens de reparatie, deze gewijzigde onderdelen misschien niet kunnen worden teruggegeven. Voeding De ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld. • De Auto Standby is ingesteld op On (pagina 93). • De slaaptimer-functie werkt (pagina 14). • "PROTECTOR" werkt (pagina 113). Het ?/1-lampje (aan/stand-by) knippert snel achter elkaar. • De software bijwerken geeft een foutmelding. Haal het netsnoer uit het stopcontact, en stop daarna het netsnoer weer in het stopcontact. De ontvanger probeert de software te updaten. Als het lampje snel achter elkaar blijft knipperen, dient u contact op te nemen met een Sony-handelaar bij u in de buurt. Beeld Er wordt geen beeld op de televisie weergegeven. • Selecteer de juiste ingang met de ingangstoetsen. • Stel de televisie in op de juiste ingangsmodus. • Plaats de audioapparatuur verder van de televisie vandaan. Aanvullende informatie 101 NL