Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

• Zorg ervoor dat de

• Zorg ervoor dat de kabels stevig en correct op de apparatuur zijn aangesloten. • Afhankelijk van de afspeelapparatuur, kan het zijn dat u de apparatuur moet instellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk apparaat voor meer informatie. • Gebruik een High Speed HDMI-kabel als u beelden wilt bekijken of naar geluid wilt luisteren, vooral tijdens een 1080p-, Deep Color- (Deep Colour-), 4K- of 3D-uitzending. Er worden geen 3D-beelden op de televisie weergegeven. • Afhankelijk van de televisie of de videoapparatuur, kan het zijn dat 3D-beelden niet worden weergegeven. Controleer de 3D-beeldformaten die door de ontvanger worden ondersteund (pagina 115). Er worden geen 4K-beelden op de televisie weergegeven. • Afhankelijk van de televisie of de videoapparatuur, kan het zijn dat 4K-beelden niet worden weergegeven. Controleer uw videomogelijkheden en instelling van uw tv en videoapparatuur. Zorg ervoor dat u de videoapparatuur aansluit op een HDMI IN-aansluiting op de ontvanger die voor 4K geschikt is. Als de ontvanger in de stand-bystand staat, is er geen beeld op de televisie. • Als de ontvanger in de stand-bystand gaat, komt het beeld uit de HDMIapparatuur die u als laatste hebt geselecteerd voordat de ontvanger uitschakelde. Als u andere apparatuur wilt gebruiken, speel dan de apparatuur af en bedien deze middels Afspelen met één druk op de knop, of schakel de ontvanger in om de HDMI-apparatuur te selecteren die u wilt afspelen. • (Alleen modellen Australië en Mexico) Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu Pass Through is ingesteld op On als u apparaten op de ontvanger aansluit die niet compatibel zijn met BRAVIA Sync (pagina 90). Het OSD-menu wordt niet op het televisiescherm weergegeven. •Druk op HOME. • Controleer of de televisie correct is aangesloten. • Afhankelijk van de televisie kan het soms even duren voordat het OSD-menu op het televisiescherm wordt weergegeven. Displaypaneel is uitgeschakeld. • Als het PURE DIRECT-lampje oplicht, drukt u op PURE DIRECT om de functie uit te schakelen (pagina 55). • Druk op DIMMER op de ontvanger om de helderheid van het displaypaneel aan te passen. Geluid Er wordt geen geluid uitgevoerd, ongeacht de geselecteerde apparatuur, of het geluid is nauwelijks hoorbaar. • Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de ingangs-/ uitgangsaansluitingen van de ontvanger, apparatuur en luidsprekers. • Controleer of de ontvanger en de apparatuur zijn ingeschakeld. • Controleer of MASTER VOLUME niet is ingesteld op "VOL MIN". • Controleer of SPEAKERS niet is ingesteld op "SPK OFF" (pagina 34). • Controleer dat er geen koptelefoon op de ontvanger is aangesloten. • Druk op de afstandsbediening op om de functie voor het dempen van het geluid te annuleren. • U kunt op de afstandsbediening op de ingangstoets drukken of op de ontvanger aan de INPUT SELECTOR draaien om de gewenste apparatuur te selecteren (pagina 41). • Als u wilt luisteren naar het geluid van de televisieluidspreker, stel dan in het HDMI Settings-menu HDMI Audio Out in op TV+AMP (pagina 90). 102 NL

Als u geen meerkanaals audiobron kunt afspelen, stel dan in op "AMP". Echter, het geluid wordt niet uitgestuurd door de televisieluidspreker. • Het geluid kan worden onderbroken als de bemonsteringsfrequentie, het aantal kanalen of het audioformaat van de audio-uitgangssignalen van de afspeelapparatuur, wordt veranderd. Er is een sterke brom of ruis hoorbaar. • Controleer of de luidsprekers en de apparatuur goed zijn aangesloten. • Zorg ervoor dat de aansluitkabels zich niet in de buurt van een transformator of motor bevinden en ten minste 3 meter uit de buurt van een televisie of fluorescerende lamp zijn geplaatst. • Plaats de audioapparatuur verder van de televisie vandaan. • De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak deze schoon met een doek die licht is bevochtigd met alcohol. Er komt geen geluid, of erg stil, uit bepaalde luidsprekers. • Sluit een koptelefoon aan op de PHONES-aansluiting om te controleren of er geluid via de koptelefoon wordt uitgevoerd. Als er slechts via één kanaal geluid wordt uitgevoerd uit de koptelefoon, is de apparatuur wellicht niet goed aangesloten op de ontvanger. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de aansluitingen van de ontvanger en de apparatuur. Als beide kanalen worden uitgevoerd uit de koptelefoon, is de voorluidspreker wellicht niet goed aangesloten op de ontvanger. Controleer de aansluiting van de voorluidspreker die geen geluid uitvoert. • Zorg ervoor dat u zowel de L- als R- aansluiting van analoge apparatuur hebt aangesloten, analoge apparatuur heeft zowel L- als R-aansluitingen nodig. Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd). • Het luidsprekerniveau instellen (pagina 86). • Controleer, via het Auto Calibrationmenu of het Speaker Pattern in het Speaker Settings-menu, of de luidsprekerinstellingen correct zijn ingesteld. En controleer vervolgens met behulp van "Test Tone" in het Speaker Settings-menu of het geluid door iedere luidspreker correct wordt uitgestuurd. • Sommige schijven hebben geen Dolby Digital Surround EX-informatie. • Controleer of de subwoofer correct en stevig is aangesloten. • Zorg ervoor dat u uw subwoofer hebt ingeschakeld. •Afhankelijk van het geselecteerde geluidsveld, komt er geen geluid uit de subwoofer. • Als alle luidsprekers ingesteld zijn op Large en Neo:6 Cinema of Neo:6 Music is geselecteerd, komt er geen geluid uit de subwoofer. Er wordt geen geluid uit bepaalde apparatuur uitgevoerd. • Controleer of de apparatuur goed is aangesloten op de audio-ingangen voor deze apparatuur. • Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de aansluitingen van de ontvanger en de apparatuur. • Controleer de INPUT MODE (pagina 79). • Controleer of de apparatuur correct is aangesloten op de HDMI-aansluiting voor deze apparatuur. • Afhankelijk van de afspeelapparatuur is het mogelijk dat u de HDMI-instelling van de apparatuur moet instellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk apparaat voor meer informatie. • Gebruik een High Speed HDMI-kabel als u beelden wilt bekijken of naar geluid wilt luisteren, vooral tijdens een 1080p-, Deep Color- (Deep Colour-), 4K- of 3D-uitzending. Aanvullende informatie 103 NL