Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Het geluid wordt tijdens

Het geluid wordt tijdens het afspelen onderbroken. • Mogelijk is de bandbreedte van uw draadloos LAN te laag. Plaats de ontvanger en de router of het toegangspunt voor draadloos LAN dichter bij elkaar, zonder tussenliggende obstakels. • Als u uw computer als server gebruikt, kan het zijn dat er op uw computer vele toepassingen draaien. Als er op de computer antivirussoftware actief is, schakel deze software dan tijdelijk uit aangezien deze software een zwaar beroep doet op de systeembronnen. • Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan het zijn dat het niet mogelijk is om tracks op meer dan een apparaat tegelijk af te spelen. Schakel de andere apparaten uit om de ontvanger in staat te stellen tracks af te spelen. "Cannot Play" wordt weergegeven. • U kunt alleen audiobestanden afspelen. • Bevestig dat de server correct is ingesteld (pagina 56). Bevestig dat de ontvanger bij de server is aangemeld en muziekstreaming van de server toestaat. • Controleer of het audiobestand op de server beschadigd of gewist is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de server is geleverd. • U kunt de volgende tracks niet afspelen: – Een track die de afspeelbeperkingen overtreedt. – Een track met afwijkende informatie over de auteursrechten. – Een track die u bij een onlinemuziekwinkel hebt aangeschaft, die het streamen op een thuisnetwerk niet toestaat. – Een track in een formaat dat niet door de ontvanger wordt ondersteund (pagina 62). • Bevestig dat de geselecteerde track niet van de server is gewist. Als de track gewist is, selecteer dan een andere track. • Zorg ervoor dat de router of het toegangspunt voor draadloos LAN is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat de server is ingeschakeld. • De server is misschien instabiel. Start de server opnieuw. • Stel vast dat de ontvanger en de server correct op de router of het toegangspunt voor draadloos LAN zijn aangesloten. De melding "No Track" wordt weergegeven. • Als er geen tracks of mappen in de geselecteerde map aanwezig zijn, kunt u de map niet uitbreiden om de rest van content weer te geven. U kunt een track in WMA-formaat die auteursrechtelijk is beschermd niet afspelen. • Zie pagina 65 hoe u de auteursrechtbescherming van een WMA-bestand kunt controleren. U kunt geen eerder geselecteerde track selecteren. • De trackinformatie op de server kan gewijzigd zijn. Selecteer de server opnieuw in de serverlijst (pagina 61). Apparaten op het thuisnetwerk kunnen geen verbinding maken met de ontvanger. • "Network Standby" kan op "Off" zijn ingesteld. Schakel de ontvanger in of stel Network Standby in op On (pagina 92). • Bevestig dat het netwerk correct ingesteld is. Als dit niet het geval is, kan er geen verbinding worden gemaakt (pagina 92). • Het apparaat op de apparatenlijst is ingesteld op "Not Allow" (pagina 63), of het apparaat is niet toegevoegd aan de apparatenlijst (pagina 63). • Er zijn al maximaal 20 aangesloten apparaten ingesteld. Verwijder de overbodige apparaten uit de apparatenlijst en stel "Auto Access" in op "Allow" (pagina 63). 110 NL

• De serverbediening van de ontvanger wordt onderbroken, als de ontvanger een van de volgende handelingen aan het uitvoeren is. – Een track afspelen die op de server is opgeslagen (de ontvanger werkt als een speler) – De software bijwerken – Het systeem formatteren De ontvanger kan niet automatisch worden ingeschakeld als andere apparaten op het netwerk hier toegang toe hebben. • De ontvanger ondersteunt de Wake-on-LAN-standaard niet. Daarom kan de ontvanger niet worden ingeschakeld door Wake-on-LAN als Network Standb ingesteld is op Off. Stel Network Standby in het Network Settings-menu in op On (pagina 91) zodat de ontvanger op handelingen van andere apparaten, via een netwerk, kan reageren (pagina 92). Apparaten op het netwerk kunnen de ontvanger niet inschakelen. • De ontvanger kan door andere apparaten op het netwerk niet worden ingeschakeld met Wake-on-LAN. De ontvanger kan geen track afspelen die momenteel wordt afgespeeld door de PARTY-host. • De PARTY-host speelt een track af van een audioformaat dat niet op de ontvanger afgespeeld kan worden. • Het duurt even voordat het geluid wordt afgespeeld. De ontvanger doet mee aan een onbedoelde PARTY. • Als meer dan een PARTY is gestart als de ontvanger meedoet, kan het zijn dat de ontvanger niet kan meedoen aan de gewenste PARTY. Sluit de andere PARTY en doe dan mee aan de gewenste PARTY. AirPlay De ontvanger kan niet worden gevonden door een iOS-apparaat. • Controleer de firewallinstellingen van uw beveiligingssoftware. Zie de website (pagina 113) voor meer informatie. • Zorg ervoor dat het iOS-apparaat, of de computer met iTunes, aangesloten is op uw thuisnetwerk. • Werk de Airplay-softwareversie van de ontvanger en het iOS-apparaat bij naar de meest recente versie (pagina 72). Het geluid wordt onderbroken. • Afhankelijk van factoren zoals bijvoorbeeld de netwerkomgeving, kan het geluid overslaan als u een draadloos netwerk gebruikt. • De servers zijn overbelast. Sluit alle onnodige applicaties af die u momenteel gebruikt. De ontvanger kan niet worden bediend. • Werk de softwareversie van het iOS-apparaat bij naar de meest recente versie (pagina 72). • Werk de softwareversie van de ontvanger bij naar de meest recente versie (pagina 72). • Let erop dat er niet tegelijkertijd een ander apparaat aan het streamen is naar het Airplay-compatibel apparaat. Knoppen zoals 2 +/–, N, X, x, ., > SHUFFLE en REPEAT werken niet. • Zorg ervoor dat de instellingen waarmee iTunes bediening vanaf deze ontvanger accepteert, ingeschakeld zijn. • De ontvanger wordt niet geselecteerd als externe luidspreker op het iOS-apparaat. Selecteer de ontvanger als netwerkluidspreker. Aanvullende informatie 111 NL