Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

3 Selecteer [Change

3 Selecteer [Change advanced sharing settings] (Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen). 6 Selecteer [Allow All] (Alles toestaan). Het venster [Allow All Media Devices] (Alle media-apparaten toestaan) wordt geopend. Selecteer [OK] als alle apparaten in het lokaal netwerk zijn ingesteld op [Allowed] (Toegestaan) en sluit het venster. 4 Selecteer in [Media streaming] (Mediastreaming) de optie [Choose media streaming options…] (Opties voor mediastreaming selecteren...). 5 Als [Media streaming is not turned on] (Mediastreaming is uitgeschakeld) wordt weergegeven in het venster [Media streaming options] (Opties voor mediastreaming), selecteer dan de optie [Turn on media streaming] (Mediastreaming inschakelen). 7 Selecteer [Allow all computers and media devices] (Alle computers en media-apparaten toestaan). 8 Selecteer [Next] (Volgende) en [Finish] (Sluiten) om het venster te sluiten. 9 Vernieuw de serverlijst. Als de instellingen zijn uitgevoerd, dient u de serverlijst van de ontvanger te vernieuwen en deze server uit de serverlijst te kiezen. Voor meer informatie betreffende het selecteren van een server, zie "De serverlijst vernieuwen" (pagina 61). Bij gebruik van Windows 7 Dit onderdeel beschrijft hoe u de door de fabrikant geïnstalleerde Windows Media Player 12 voor Windows 7 kunt instellen. Voor meer informatie over de bediening van Windows Media Player 12, zie het helpmenu van Windows Media Player 12. 58 NL

1 Ga naar [Start] – [Control Panel] (Configuratiescherm]. 2 Selecteer onder [Network and Internet] (Netwerk en internet) de optie [View network status and tasks] (Netwerkstatus en -taken weergeven). Het venster [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) wordt weergegeven. Tip Als het gewenste onderdeel niet wordt weergegeven op het scherm, probeer dan het weergavetype van het configuratiescherm te wijzigen. 3 Selecteer onder [View your active networks] (De actieve netwerken weergeven) de optie [Public network] (Openbaar netwerk). Als op het scherm niet de optie [Public network] (Openbaar netwerk) wordt weergegeven ga dan naar stap 6. Het venster [Set Network Location] (Netwerklocatie instellen) wordt weergegeven. 4 Selecteer [Home network] (Thuisnetwerk) of [Work network] (Bedrijfsnetwerk) afhankelijk van de omgeving waarin de ontvanger wordt gebruikt. 5 Volg de instructies die op het scherm worden weergegeven met betrekking tot de omgeving waar de ontvanger wordt gebruikt. Als de instellingen zijn uitgevoerd, bevestig dan dat het onderdeel onder [View your active networks] (De actieve netwerken weergeven) is gewijzigd in [Home network] (Thuisnetwerk) of [Work network] (Bedrijfsnetwerk] in het venster [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum). 6 Selecteer [Change advanced sharing settings] (Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen). 7 Selecteer in [Media streaming] (Mediastreaming) de optie [Choose media streaming options…] (Opties voor mediastreaming selecteren...). Netwerkfuncties gebruiken 59 NL