Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Voorbereiden voor

Voorbereiden voor "BRAVIA" Sync De ontvanger is compatibel met de functie Control for HDMI – Easy setting. • Als uw televisie compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy setting, kunt u de functie Control for HDMI van de ontvanger en afspeelapparatuur automatisch instellen door de functie Control for HDMI op uw televisie in te stellen (pagina 76). • Als uw televisie niet compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy setting, kunt u de functie Control for HDMI van de ontvanger, afspeelapparatuur en televisie afzonderlijk instellen (pagina 76). Als uw televisie compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy setting 1 Sluit de ontvanger, televisie en afspeelapparatuur aan via de HDMI-aansluiting (pagina 23, 24). (De desbetreffende apparatuur moet compatibel zijn met de functie Control for HDMI.) 2 Schakel de ontvanger, televisie en afspeelapparatuur in. 3 Schakel de functie Control for HDMI van de televisie in. De functie Control for HDMI van de ontvanger en alle aangesloten apparatuur worden tegelijkertijd ingeschakeld. Wacht totdat COMPLETE wordt weergegeven. De instelling is voltooid. Voor meer informatie over het instellen van de televisie, zie de gebruiksaanwijzing van uw televisie. Als uw televisie niet compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy Setting V/v/b, HOME 1 Druk op HOME. Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer Settings uit het menu en druk dan op . De Settings-menulijst wordt weergegeven op het televisiescherm. 3 Selecteer HDMI Settings en druk dan op . 4 Selecteer Control for HDMI en druk dan op . 5 Selecteer On en druk dan op . De functie Control for HDMI is ingeschakeld. 6 Druk op HOME om het Home-menu weer te geven en druk daarna opnieuw op HOME om het menu te verlaten. 7 Selecteer de HDMI-ingang op de ontvanger en televisie, om de HDMI-ingang op de aangesloten apparatuur af te stemmen, zodat het beeld van de aangesloten apparatuur wordt weergegeven. 8 Stel de functie Control for HDMI voor de aangesloten apparatuur in op aan. Als de functie Control for HDMI voor de aangesloten apparatuur al is ingesteld op ingeschakeld, hoeft u de instelling niet te wijzingen. 9 Herhaal stap 7 en 8 voor andere apparatuur waarop u de functie Control for HDMI wilt gebruiken. Voor meer informatie over het instellen van de televisie en aangesloten apparatuur, zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende apparatuur. 76 NL

Opmerkingen • Als u de HDMI-kabel loskoppelt of de aansluiting verandert, dient u de stappen uit te voeren in Als uw televisie compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy Setting (pagina 76) of Als uw televisie niet compatibel is met de functie Control for HDMI – Easy Setting (pagina 76). • Voordat u de functie Control for HDMI – Easy Setting" via uw televisie uitvoert, dient u de televisie, de aangesloten apparaten en de ontvanger in te schakelen. • Als de afspeelapparaten niet werken nadat u de functie Control for HDMI-Easy Setting hebt uitgevoerd, dient u de instelling van de functie Control for HDMI op uw afspeelapparatuur te controleren. • Als de aangesloten apparatuur niet de functie Control for HDMI – Easy Setting ondersteunt, maar wel de functie Control for HDMI ondersteunt, dient u eerst de functie Control for HDMI voor de aangesloten apparatuur in te stellen, voordat u de functie Control for HDMI – Easy Setting op uw televisie instelt. Opmerkingen • Zorg dat de functie System Audio Control van het systeem is ingeschakeld, door gebruik van het televisiemenu. • Afhankelijk van de televisie, kan het zijn dat het begin van de inhoud niet wordt getoond. • Afhankelijk van de instellingen kan het voorkomen dat de ontvanger niet wordt ingeschakeld als Pass Through is ingesteld op Auto of On. Tip U kunt ook aangesloten apparatuur selecteren, zoals een Blu-ray Disc-speler of dvd-speler via het televisiemenu. De ontvanger en televisie schakelen dan automatisch over naar de desbetreffende HDMI-ingang. Geluidscontrole van het systeem Afspelen met één druk op de knop Als u het afspelen van de aangesloten apparatuur op de ontvanger start via een HDMI-aansluiting, kan de bediening van de ontvanger en de televisie als volgt worden vergemakkelijkt: Ontvanger en televisie Worden ingeschakeld (indien in de stand-bystand) Schakelen over naar de desbetreffende HDMI-ingang Als u Pass Through instelt op Auto of On* (pagina 90), en de ontvanger is ingesteld op de stand-bystand, kan het geluid en het beeld alleen worden weergegeven door de televisie. * Alleen modellen Australië en Mexico. Door één eenvoudige handeling kunt u genieten van het televisiegeluid via de luidsprekers die op de ontvanger zijn aangesloten. Via het televisiemenu kunt u de functie System Audio Control van het systeem bedienen. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van de televisie. TV Geluidscontrole van het systeem wordt ingeschakeld Televisievolume wordt geminimaliseerd Ontvanger • Wordt ingeschakeld (indien in de standbystand) • Schakelt over naar de desbetreffende HDMI-ingang Televisiegeluid wordt uitgevoerd "BRAVIA" Sync-functies 77 NL