Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Olandese

Opmerking De parameters

Opmerking De parameters van het menu die op het televisiescherm worden weergegeven hangen af van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram. Easy Setup Hiermee voert u de Easy Setup (eenvoudigeinstelling) opnieuw uit om de basisinstellingen in te voeren. Volg de instructies op het scherm (pagina 32). Speaker Settings-menu U kunt iedere luidspreker handmatig instellen. U kunt de luidsprekerniveaus ook aanpassen nadat de automatische kalibratie is voltooid. Opmerking De luidsprekerinstellingen hebben alleen betrekking op de huidige zitpositie. x Auto Calibration (automatische kalibratie) Hiermee kunt u de automatische kalibratie uitvoeren. 1 Volg de instructies die op het scherm worden weergegeven en druk op . De meting start na 5 seconden. De meting met een testtoon duurt ongeveer 30 seconden. Als de meting is beëindigd, klinkt er een pieptoon en schakelt het scherm over. Opmerking Als een foutcode op het scherm wordt weergegeven, zie "Berichtenlijst na automatische kalibratiemeting" (pagina 85). 2 Selecteer het gewenste item en druk dan op . • Retry: voert opnieuw de automatische kalibratie uit. • Save&Exit: slaat de meetresultaten op en sluit het instelproces af. • WRN Check: geeft een waarschuwing over de meetresultaten weer. Zie "Berichtenlijst na automatische kalibratiemeting" (pagina 85). • Exit: sluit het instelproces af zonder de meetresultaten op te slaan. 3 Het meetresultaat opslaan. Selecteer bij stap 2 Save&Exit. Opmerkingen • De A.P.M. (automatische faseafstemming)- functie wordt ingeschakeld nadat u het meetresultaat hebt opgeslagen. • De A.P.M.-functie werkt niet in de volgende gevallen. – Het kalibratietype is ingesteld op Off als u het Calibration Type (pagina 86) gebruikt. – Als er Dolby TrueHD- of DTS-HDsignalen worden ontvangen met een bemonsteringsfrequentie die hoger is dan 48 kHz. • Als u de positie van de luidsprekers hebt veranderd, is het raadzaam om nog een keer een automatische kalibratie uit te voeren, om van de surround sound te kunnen genieten. Tips • U kunt het kalibratietype selecteren nadat u de automatische kalibratie hebt uitgevoerd en de instellingen hebt opgeslagen. • U kunt de eenheid van afstand in het Speaker Settings-menu onder Distance Unit wijzigen (pagina 88). • De afmeting van een luidspreker (Large/Small) wordt bepaald door de lage frequentiekarakteristieken. De meetresultaten kunnen verschillen afhankelijk van de positie van de optimalisatiemicrofoon en luidsprekers, en de vorm van de kamer. U kunt het beste de meetresultaten toepassen. U kunt deze instellingen echter wijzigen in het Speaker Settings-menu. Sla de meetresultaten eerst op en wijzig daarna zo nodig de instellingen. De resultaten van de automatische kalibratie controleren Om een foutcode of waarschuwingsbericht te controleren verkregen tijdens "Auto Calibration (automatische kalibratie)" (pagina 84), dient u de volgende stappen te volgen. 84 NL

Selecteer WRN Check in stap 2 in "Auto Calibration (automatische kalibratie)" (pagina 84) en druk op . Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven, controleer dan het bericht en gebruik de ontvanger zonder wijzigingen aan te brengen. Of voer, indien noodzakelijk, opnieuw een automatische kalibratie uit. Als "Error Code" wordt weergegeven Controleer de fout en voer opnieuw een automatische kalibratie uit. 1 Druk op . "Retry ?" wordt weergegeven op het televisiescherm. 2 Selecteer Yes en druk dan op . 3 Herhaal stappen 1 tot 3 in Auto Calibration (pagina 84). Berichtenlijst na automatische kalibratiemeting Display en beschrijving Error Code 30 De hoofdtelefoon is op PHONES op het voorpaneel van de ontvanger is aangesloten. Verwijder de hoofdtelefoon en voer automatische kalibratie opnieuw uit. Error Code 31 De SPEAKERS zijn uitgeschakeld. Stel in op andere luidsprekers en voer opnieuw de automatische kalibratie uit. Error Code 32 Error Code 33 Er zijn geen luidsprekers waargenomen of ze zijn niet correct aangesloten. • Er zijn geen voorluidsprekers aangesloten of er is slechts één voorluidspreker aangesloten. • De linker of rechter surroundluidspreker is niet aangesloten. • De surround-achterluidsprekers of de hoge voorluidsprekers zijn aangesloten, ondanks dat de surroundluidsprekers niet zijn aangesloten. Sluit de surroundluidspreker(s) aan op de SPEAKERS SURROUNDaansluitingen. Display en beschrijving • De surround-achterluidspreker is alleen aangesloten op de SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R-aansluitingen. Als u slechts één surround-achterluidspreker aansluit, sluit deze dan op de SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L-aansluitingen aan. • De hoge voorluidspreker aan de linkerof rechterkant is niet aangesloten. De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten. Zorg ervoor dat de optimalisatiemicrofoon correct is aangesloten en voer opnieuw een automatische kalibratie uit. Als de optimalisatiemicrofoon correct is aangesloten, maar er toch een foutcode wordt weergegeven, kan de kabel van de optimalisatiemicrofoon beschadigd zijn. Warning 40 De meting werd uitgevoerd in een luidruchtige omgeving. U behaalt waarschijnlijk betere resultaten als u de meting in een stille omgeving opnieuw uitvoert. Warning 41 Warning 42 Het ingangssignaal van de microfoon is te hoog. • De afstand tussen de luidspreker en de microfoon is te klein. Zet ze verder uit elkaar en voer opnieuw de meting uit. Warning 43 De afstand en positie van de subwoofer kan niet worden gedetecteerd. Dit kan door geluid worden veroorzaakt. Probeer de meting in een rustige omgeving uit te voeren. No warning Er is geen waarschuwingsinformatie. Tip Afhankelijk van de positie van de subwoofer, kunnen de meetresultaten variëren. Dit levert echter geen problemen op, zelfs niet als u de ontvanger met die waarde verder gebruikt. Instellingen aanpassen 85 NL