Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За проверка

За проверка на версията на софтуера 1 Изберете „Network Update“, след което натиснете . 2 Изберете „Version“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва версията на софтуера. x Update Alert Позволява да зададете дали да получавате информация за новите версии на софтуера на телевизионния екран, или не. •On •Off Управление без използване на екранното меню Можете да управлявате този приемник чрез панела на дисплея дори ако телевизорът не е включен към приемника. DISPLAY AMP MENU V/v/B/b, Използване на менюто на панела на дисплея 1 Натиснете AMP MENU. Менюто се визуализира в панела на дисплея на приемника. 2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желаното от Вас меню, след което натиснете . 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете параметъра, който искате да настроите, след което натиснете . 4 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желаната от Вас настройка, след което натиснете . За връщане към предходния екран Натиснете B или RETURN O. За изход от менюто Натиснете AMP MENU. Забележка Някои параметри и настройки може да се показват затъмнени на панела на дисплея. Това означава, че или не са достъпни, или са фиксирани и не могат да бъдат променяни. RETURN O 102 BG

Общ преглед на менютата Следните опции са налице във всяко меню. За подробности за навигирането през менютата вижте стр. 102. Меню [Дисплей] Auto Calibration settings [] Level settings [] Параметри [Дисплей] Auto Calibration start [A.CAL START] Auto Calibration type a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Test tone b) [TEST TONE] Front left speaker level b) [FL LEVEL] Front right speaker level b) [FR LEVEL] Center speaker level b) [CNT LEVEL] Surround left speaker level b) [SL LEVEL] Surround right speaker level b) [SR LEVEL] Surround back speaker level b) [SB LEVEL] Surround back left speaker level b) [SBL LEVEL] Surround back right speaker level b) [SBR LEVEL] Front left high speaker level b) [LH LEVEL] Front right high speaker level b) [RH LEVEL] Subwoofer level b) [SW LEVEL] Настройки FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB до FL +10,0 dB (на интервали от 0,5 dB) FR –10,0 dB до FR +10,0 dB (на интервали от 0,5 dB) CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) SL –10,0 dB до SL +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) SR –10,0 dB до SR +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) SB –10,0 dB до SB +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) SBL –10.0 dB до SBL +10.0 dB (интервал от 0.5 dB) SBR –10.0 dB до SBR +10.0 dB (интервал от 0.5 dB) LH –10,0 dB до LH +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) RH –10,0 dB до RH +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) SW –10,0 dB до SW +10,0 dB (интервал от 0,5 dB) Регулиране на настройките 103 BG