Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Меню

Меню [Дисплей] EQ settings [] Tuner settings [] Audio settings [] Параметри [Дисплей] Front speakers bass level [FRT BASS] Front speakers treble level [FRT TREBLE] Center speaker bass level [CNT BASS] Center speaker treble level [CNT TREBLE] Surround speakers bass level [SUR BASS] Surround speakers treble level [SUR TREBLE] Front high speakers bass level [FH BASS] Front high speakers treble level [FH TREBLE] FM station receiving mode [FM MODE] Naming preset stations [NAME IN] Digital Legato Linear [D.L.L.] Sound Optimizer [OPTIMIZER] Synchronizes audio with video output [A/V SYNC] Advanced AUTO volume [AUTO VOL] Digital broadcast language selection [DUAL MONO] Dynamic range compression [D. RANGE] Настройки FRT B. –10 dB до FRT B. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) FRT T. –10 dB до FRT T. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) CNT B. –10dB доCNT B. +10dB (стъпка от 1,0 dB) CNT T. –10 dB до CNT T. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) SUR B. –10 dB до SUR B. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) SUR T. –10 dB до SUR T. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) FH B. –10 dB до FH B. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) FH T. –10 dB до FH T. +10 dB (стъпка от 1,0 dB) STEREO, MONO За подробности вижте „Задаване на наименования на предварително зададените станции (Name Input)“ (стр. 52). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms to 300 ms (интервал от 10 мсек), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF 106 BG

Меню [Дисплей] HDMI settings [] System settings [] Параметри [Дисплей] Control for HDMI [CTRL: HDMI] Pass Through [PASS THRU] HDMI Audio out [AUDIO OUT] Subwoofer Level [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Auto standby mode [AUTO STBY] Version Display [VER. x.xxx] h) Настройки CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF a) Можете да изберете тази настройка само когато сте извършили автоматичното калибриране и сте запаметили настройките. b) В зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите някои параметри или настройки може да не са налице. c) xxx представлява канал на високоговорителите (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Можете да изберете този параметър само ако „SP PATTERN“ не е зададено на настройка със задните съраунд или предните високи високоговорители (стр. 93). e) Можете да изберете този параметър само ако високоговорителят е с настройка „SMALL“. f) Можете да изберете този параметър само ако сте избрали „HD-D.C.S.“ като звуково поле. g) Само при модели за Австралия и Мексико. h) x.xxx представлява номер на версия. Регулиране на настройките 107 BG