Views
2 weeks ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Описание и

Описание и местоположение на частите Преден панел A ?/1 (включено/в готовност) (стр. 33, 51, 59) Индикаторът над бутона свети, както следва: Зелено: приемникът е включен. Кехлибарено: приемникът е в режим на готовност и – Функциите „Control for HDMI“ (стр. 98) или „Network Standby“ (стр. 101) са с настройка „On“. – „Pass Through“ (стр. 98) е с настройка „On“* или „Auto“. Угасва, когато приемникът е в режим на готовност и функциите „Control for HDMI“, „Pass Through“ и „Network Standby“ са с настройка „Off“. *Само при модели заАвстралия и Мексико. Забележка Ако индикаторът мига бавно, извършва се актуализация на софтуера (стр. 77). Ако индикаторът мига в бърза последователност, при актуализацията на софтуера е възникнала грешка (стр. 111). B SPEAKERS (стр. 36) C TUNING MODE, TUNING +/– Натиснете TUNING MODE, за да използвате тунер (FM/AM). Натиснете TUNING +/–, за да сканирате за станция. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (стр. 54, 55) E Панел на дисплея (стр. 11) F SOUND OPTIMIZER (стр. 57) G INPUT MODE (стр. 85) H DIMMER Регулира се яркостта на панела на дисплея в 3 нива. I DISPLAY (стр. 108) J Сензор за дистанционно управление Получава сигнали от дистанционното управление. K PURE DIRECT (стр. 58) Индикаторът над бутона свети, когато е активирано PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (стр. 43) M INPUT SELECTOR (стр. 43) N (USB) порт (стр. 29) O Жак AUTO CAL MIC (стр. 35) P Жак PHONES Свързване на слушалки. 10 BG

Индикатори върху панела на дисплея A Индикатор за входен сигнал Свети, за да укаже текущия входен сигнал. HDMI Приемникът разпознава оборудването, свързано през жак HDMI IN. ARC Избран е телевизионен вход и са открити сигнали от функцията Audio Return Channel (ARC). COAX Въвежда се цифров сигнал през жака COAXIAL (стр. 86). OPT Въвежда се цифров сигнал през жака OPTICAL (стр. 86). B PARTY Свети, когато е активирана функцията PARTY STREAMING (стр. 73). C S.OPTIMIZER Свети, когато е активирана функцията „Sound Optimizer“ (стр. 57). D D.C.A.C. Свети, когато се прилагат резултатите от измерването на функцията „Auto Calibration“. E TrueHD* Свети, когато приемникът декодира линейни Dolby True HD сигнали. F Индикатор DTS(-HD)* Свети съответният индикатор, когато приемникът декодира сигнали в съответния формат DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Индикатор за системата от високоговорители (стр. 36) H Индикатор за настройка ST Свети, когато приемникът се настройва на стерео програма. MEM Свети, когато е активирана функция на паметта, като например функция Preset Memory (стр. 52). I SLEEP Свети, когато е активиран таймерът за заспиване (стр. 15). J EQ Свети, когато е активиран еквалайзерът. K D.L.L. Свети, когато функцията D.L.L. (Digital Legato Linear) е активирана (стр. 96). L D.R.C. Свети, когато е активирана компресия на динамичния диапазон (стр. 98). M NEO:6 Свети, когато е активирано декодирането DTS Neo:6 Cinema/ Music (стр. 55). 11 BG