Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Възпроизвеждането не се стартира. • Изключете приемника и свържете отново USB устройството, след което включете приемника. • Свържете поддържаното USB устройство (стр. 46). •Натиснете N, за да стартирате възпроизвеждането. USB устройството не може да бъде включено в (USB) порта. •USB устройството е включено с горната страна надолу. Свържете USB устройството с правилната ориентация. Грешна визуализация. • Данните, съхранени в USB устройството, може да са повредени. • Знаците, които могат да бъдат показвани от този приемник, са следните: – главни букви (A до Z); – малки букви (a до z); –цифри(0до9); – символи (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Други знаци може да не бъдат показани правилно. Показва се „Reading“ за продължително време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време. • Процесът по прочитането може да отнеме дълго време в следните случаи: – има много папки или файлове на USB устройството; – файловата структура е изключително сложна; – капацитетът на паметта е прекалено голям; –вътрешната памет е фрагментирана. Затова препоръчваме да следвате тези указания: – общ брой папки на USB устройството: 256 или по-малко (включително папка „ROOT“); – общ брой файлове в една папка: 256 или по-малко. Аудиофайлът не може да бъде възпроизведен. • MP3 файлове в MP3 PRO формат не могат да бъдат възпроизведени. • Аудиофайлът съдържа няколко звукови пътечки. • Някои AAC файлове може да не бъдат възпроизведени правилно. • WMA файловете във формати Windows Media Audio Lossless и Professional не могат да бъдат възпроизведени. • USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.* • Ако използвате USB устройство с няколко дяла, само файловете на първия дял могат да бъдат възпроизведени. • Възпроизвеждането е възможно до 8 нива (вкл. папка „ROOT“). • Броят папки е надвишил 256 (вкл. папка „ROOT“). • Броят файлове в папка е надвишил 256. • Файлове, които са криптирани или защитени с пароли и т.н., не могат да бъдат възпроизвеждани. * Това устройство поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези FAT системи. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се свържете с производителя. 118 BG

Мрежова връзка Приемникът не може да се свърже с WPS през безжична LAN мрежа. • Не можете да се свързвате към мрежа чрез WPS, когато точката на достъп е настроена към WЕP. Настройте мрежата след търсене на точката на достъп чрез сканиране за точки на достъп. Показва се съобщение за грешка. • Проверете естеството на грешката. Вижте „Списък със съобщения за мрежови функции“ (стр. 78). Не можете да се свържете към мрежата. • Проверете състоянието на мрежата. Вижте „Information“, след което изберете „Physical Connection“ в стъпка 2 (стр. 100). Ако се покаже „Connection Fail“, настройте мрежовата връзка отново (стр. 60). • Когато системата е свързана чрез безжична мрежа, преместете приемника и рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп по-близо един до друг и извършете отново настройката. • Проверете настройките на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп и извършете отново настройката. За подробности относно настройките на устройствата направете справка в инструкциите им за експлоатация. • Използвайте рутер за безжична LAN връзка/точка за достъп. • Електромагнитното излъчване от микровълновите фурни и други устройства оказва влияние върху безжичните мрежи. Преместете устройството далече от тях. • Уверете се, че рутерът за безжична LAN връзка/точката за достъп е включен(а). Приемникът не може да се контролира чрез устройство TV SideView. • След като включите приемника свързването му към мрежата може да отнеме дълго време. Изчакайте няколко минути и опитайте да използвате отново TV SideView. •Уверете се, че „Network Standby“ е с настройка „On“ в менюто „Network Settings“, за да можете да използвате TV SideView непосредствено след включването на приемника. Не може да се избере менюто „Network Settings“. • Изчакайте няколко минути, след като включите приемника, и изберете отново менюто „Network Settings“. Домашна мрежа Не можете да се свържете към мрежата. • Уверете се, че рутерът за безжична LAN връзка/точката за достъп е включен(а). • Уверете се, че сървърът е включен. • Настройките на мрежата на приемника може да са неправилни. Проверете състоянието на мрежата. Вижте „Information“, след което изберете „Physical Connection“ в стъпка 2 (стр. 100). Ако се покаже „Connection Fail“, настройте мрежовата връзка отново (стр. 60). • Сървърът може да е нестабилен. Рестартирайте го. • Проверете дали приемникът и сървърът са свързани правилно към рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп. Допълнителна информация 119 BG