Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Проверете

• Проверете дали сървърът е настроен правилно (стр. 60). Проверете дали приемникът е регистриран в сървъра и дали позволява поточното предаване на музика от сървъра. • Когато системата е свързана към безжичната мрежа, преместете приемника и рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп по-близо един до друг. • Ако функцията ICF (Internet Connection Firewall) е активна на компютъра, тя може да пречи на приемника да се свърже с компютъра (само когато компютърът се използва като сървър). Може да се наложи да промените настройките за защитната стена, за да позволите на приемника да се свърже. (За подробности за промяната на настройките на защитната стена прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.) • Ако сте инициализирали настройките на приемника или сте извършили възстановяване на системата на сървъра, направете отново настройките на мрежата (стр. 60). Сървърът (напр. компютър) не се показва в списъка със сървъри. (На телевизионния екран се показва „No Server“.) • Възможно да сте включили този приемник, преди да сте включили сървъра. Обновете списъка със сървъри (стр. 66). • Уверете се, че рутерът за безжична LAN връзка/точката за достъп е включен(а). • Уверете се, че сървърът е включен. • Проверете дали сървърът е настроен правилно (стр. 60). Проверете дали приемникът е регистриран в сървъра и дали позволява поточното предаване на музика от сървъра. • Проверете дали приемникът и сървърът са свързани правилно към рутера за безжична LAN връзка/ точката на достъп. Проверете информацията за настройките на мрежата (стр. 100). • Прегледайте инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп и проверете настройката за групово предаване. Ако тази настройка е активирана на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп, деактивирайте я. Не можете да възпроизвеждате нормално аудиоданни. • Избрано е разбъркано възпроизвеждане. Натиснете SHUFFLE неколкократно, докато „SHUF“ изчезне. Възпроизвеждането не се стартира или не преминава автоматично към следващия запис или файл. • Уверете се, че форматът на аудиофайла, който се опитвате да възпроизведете, се поддържа от този приемник (стр. 66). • Не могат да се възпроизвеждат WMA файлове със защита на авторските права с DRM. За това, как да проверите защитата на авторските права на WMA файл, вижте стр. 69. Звукът прескача по време на възпроизвеждане. • Честотният диапазон на безжичната LAN мрежа може да е твърде нисък. Преместете приемника и рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп по-близо един до друг, така че между тях да няма препятствия. 120 BG

• Когато използвате компютъра като сървър, той може да изпълнява много приложения. Ако на него е активиран антивирусен софтуер, деактивирайте го временно, тъй като използва голямо количество системни ресурси. • В зависимост от мрежовата среда може да не е възможно да възпроизвеждате записи с повече от едно устройство едновременно. Изключете другото устройство, за да позволите на приемника за възпроизвежда записите. Показва се „Cannot Play“. • Не можете да възпроизвеждате други файлове освен аудиофайлове. • Проверете дали сървърът е настроен правилно (стр. 60). Проверете дали приемникът е регистриран в сървъра и дали позволява поточното предаване на музика от сървъра. • Проверете дали аудиофайлът на сървъра не е повреден или изтрит. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със сървъра. • Не могат да се възпроизвеждат следните записи: – запис, който нарушава ограниченията за възпроизвеждане; – запис с неправилна информация за авторските права; – запис, закупен от онлайн музикален магазин, който не позволява поточно предаване в домашна мрежа; – запис в неподдържан от приемника формат (стр. 66). • Проверете дали избраният запис не е изтрит от сървъра. Ако това е така, изберете друг запис. • Уверете се, че рутерът за безжична LAN връзка/точката за достъп е включен(а). • Уверете се, че сървърът е включен. • Сървърът може да е нестабилен. Рестартирайте го. • Проверете дали приемникът и сървърът са свързани правилно към рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп. Показва се „No Track“. • Ако няма записи или папки в избраната папка, не можете да удължите папката, за да се покаже съдържанието й. Не можете да възпроизвеждате записвзащитен савторски права WMA формат. • За това как да проверите защитата на авторските права на WMA файл, вижте стр. 69. Не можете да изберете вече избран запис. • Информацията за записа може да е променена на сървъра. Изберете отново сървъра в списъка със сървъри (стр. 66). Устройствата в домашната мрежа не могат да се свържат с приемника. •„Network Standby“ може да е с настройка „Off“. Включете приемника или задайте за „Network Standby“ настройка „On“ в менюто „Network Settings“ (стр. 101). • Проверете дали мрежата е настроена правилно. Ако не е, не може да се осъществи връзка (стр. 101). • За устройството в списъка с устройства е избрано „Not Allow“ (стр. 68) или то не е добавено в списъка с устройства (стр. 68). • Разрешено е задаване на до 20 устройства, които могат да бъдат свързани. Изтрийте ненужните устройства от списъка и задайте „Auto Access“ на „Allow“ (стр. 68). Допълнителна информация 121 BG