Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Работата

• Работата на сървъра за приемника се прекратява, ако приемникът изпълнява една от следните операции. – Възпроизвеждане на запис, съхранен на сървъра (приемникът работи като плейър) – Актуализиране на софтуера – Форматиране на системата Приемникът не може да бъде включен автоматично, когато се осъществява достъп до него от устройства вмрежата. • Самият приемник не поддържа стандарта Wake-on-LAN. Поради това приемникът не може да се включи от Wake-on-LAN, когато „Network Standby“ е с настройка „Off“. Задайте за „Network Standby“ настройка „On“ в менюто „Network Settings“ (стр. 100), така че приемникът да може да отговаря за операции от други устройства по мрежа (стр. 101). Устройствата в мрежата не могат да включат приемника. • Приемникът не може да бъде включен със стартиране с Wake-on-LAN от други устройства в мрежата. Приемникът не може да възпроизвежда записа, който се възпроизвежда в момента от „PARTY хост“. • „PARTY хост“ възпроизвежда запис с аудиоформат, който не може да се възпроизвежда на приемника. • Може да отнеме известно време, преди да се изведе възпроизвежданият звук. Приемникът се е присъединил към непредвидено PARTY. • Ако е стартирано повече от едно PARTY, когато приемникът се присъединява, той може да не се присъедини към желаното от Вас PARTY. Затворете другото PARTY, след което се присъединете към това, което искате. AirPlay iOS устройствата не могат да намират приемника. • Проверете настройката на защитната стена на софтуера за защита. За подробности прегледайте уебсайта (стр. 124). • Уверете се, че iOS устройството или компютърът с iTunes са свързани към домашната Ви мрежа. • Актуализирайте версията на софтуера AirPlay на приемника и на iOS устройството до най-новата (стр. 77). Звукът прескача. • Възможно е звукът да прескача зависимост от фактори, като мрежовата среда, когато използвате безжична мрежа. • Сървърите са претоварени. Затворете всички ненужни приложения, които използвате в момента. Този приемник не може да бъде управляван. • Актуализирайте версията на софтуера на iOS устройството до най-новата (стр. 77). • Актуализирайте версията на софтуера на приемника до най-новата версия (стр. 77). • Уверете се, че в същото време не се извършва потоково предаване към устройство, съвместимо с AirPlay. 122 BG

Бутоните, като 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE и REPEAT, не работят. • Уверете се, че настройките, които позволяват на iTunes да приема управление от този приемник, са активни. • Приемникът не е избран като отдалечен високоговорител на iOS устройството. Изберете приемника като мрежов високоговорител. SEN Не можете да свържете приемника към услуга. • Уверете се, че рутерът за безжична LAN връзка/точката за достъп е включен(а). • Проверете състоянието на мрежата. Вижте „Information“ (стр. 100), след което изберете „Physical Connection“ в стъпка 2. Ако се покаже „Connection Fail“, настройте отново връзката с мрежата (стр. 60). • Когато системата е свързана към безжичната мрежа, преместете приемника и рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп по-близо един до друг. • Ако договорът Ви с доставчика на интернет ограничава връзката до едно устройство едновременно, това устройство няма да има достъп до интернет, ако вече е свързано друго устройство. Консултирайте се соператора или доставчика науслуги. Звукът прескача. • Честотният диапазон на безжичната LAN мрежа може да е твърде нисък. Преместете приемника и рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп по-близо един до друг, без препятствия между тях. „BRAVIA“ Sync (Управление за HDMI) Функцията „Control for HDMI“ не работи. • Проверете HDMI връзката (стр. 25). • Уверете се, че „Control for HDMI“ е с настройка „On“ в менюто „HDMI Settings“ (стр. 98). • Уверете се, че свързаното оборудване е съвместимо сфункцията „Control for HDMI“. • Проверете настройките за управление за HDMI на свързаното оборудване. Вижте инструкциите за експлоатация на свързаното оборудване. • Ако извадите HDMI кабела или промените връзката, повторете процедурите от „Подготовка за „BRAVIA“ Sync“ (стр. 81). • Когато „Control for HDMI“ е с настройка „Off“, „BRAVIA“ Sync не работи правилно, дори оборудването да е свързано към жака HDMI IN. • Видовете и броят уреди, които могат да бъдат управлявани от „BRAVIA“ Sync, са ограничени в стандарта HDMI CEC, както следва: – записващо оборудване (Blu-ray Disc записващо устройство, DVD записващо устройство и др.): до 3 броя; – възпроизвеждащо оборудване (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и др.): до 3 броя; –тунери: до4броя; – аудио-видео приемник (аудио система): до 1 брой. Допълнителна информация 123 BG