Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Дистанционно

Дистанционно управление Дистанционното управление не работи. • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на приемника (стр. 10). • Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и приемника. • Сменете всички батерии в дистанционното управление с нови, ако са изтощени. • Уверете се, че сте избрали правилния входен сигнал на дистанционното управление. USB FAIL Открито е прекомерно подаване на ток от (USB) порта. Приемникът автоматично ще се изключи след няколко секунди. Проверете iPod/ iPhone или USB устройството, след което го изключете и отново включете захранването. За други съобщения вижте „Списък със съобщения след измерване на автоматичното калибриране“ (стр. 92), „Списък със съобщения на iPod/iPhone“ (стр. 46), „Списък със съобщения на USB устройство“ (стр. 49) и „Списък със съобщения за мрежови функции“ (стр. 78). Съобщения за грешки Ако има повреда, се появява съобщение на панела на дисплея. Може да проверите състоянието на системата според съобщението. Ако проблемът продължи, консултирайте се снай-близкия търговец наSony. PROTECTOR Към високоговорителите се подава непостоянен ток или приемникът е покрит и вентилационните отвори са блокирани. Приемникът автоматично ще се изключи след няколко секунди. Премахнете предмета, покриващ горния панел на приемника, проверете връзката на високоговорителя и включете захранването отново. Изтриване на паметта Раздели за справка За изтриване Всички запаметени настройки Персонализирани звукови полета Вижте уебсайта по-долу за подробности за най-новата информация за приемника. За потребители в Европа: http://support.sony-europe.com/ Вижте стр. 88 стр. 59 Относно информацията за поддръжка За потребители в Австралия: http://www.sony-asia.com/support За потребители в Латинска Америка: http://esupport.sony.com/LA 124 BG

Спецификации Секция на усилвателя Модел за Мексико 1) Минимална RMS изходна мощност (6 ома 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%) 90 W + 90 W Изходна мощност в стерео режим 1) (6 ома, 1 kHz, ОХИ 1%) 100 W + 100 W Изходна мощност в съраунд режим 1) 2) (6 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%) 140 W на канал Други модели 1) Минимална RMS изходна мощност 1) (6 ома 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%) 95 W + 95 W Изходна мощност в стерео режим 1) (6 ома, 1 kHz, ОХИ 1%) 110 W + 110 W Изходна мощност в съраунд режим 1) 2) (6 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%) 150 W на канал 1) Измерено при следните условия: Област Мексико Европа, Австралия Изисквания за захранването 127 V променлив ток, 60 Hz 230 V променлив ток, 50 Hz 2) Референтна изходна мощност за предни, централен, съраунд, задни съраунд и предни високи високоговорители. В зависимост от настройките на звуковото поле и източника е възможно да няма извеждане на звук. Честотна характеристика Аналогова 10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (с изключени звуково поле и еквалайзер) Вход Аналогов Чувствителност: 500 mV/ 50 килоома S/N 3) : 105 dB (A, 500 mV 4) ) Цифров (коаксиален) Импеданс: 75 ома S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Цифров (оптичен) S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Изход (аналогов) SUBWOOFER Напрежение: 2 V/1 килоом Еквалайзер Нива на усилване ±10 dB, стъпка от 1 dB 3) INPUT SHORT (с изключени звуково поле и еквалайзер). 4) Измерена мрежа, входно ниво. Секция за FM тунер Честотен обхват 87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от 50 kHz) Антена (ефирна) Проводникова FM антена Клеми за антената (ефирна) 75 ома, небалансирано Секция за AM тунер Честотен обхват Област Стъпка от 10 kHz Мексико 530 kHz – 1 710 kHz Европа, Австралия Антена (ефирна) Рамкова антена (ефирна) Секция за видео Входове/Изходи Видео: 1 Vp-p, 75 ома Скала на настройване Стъпка от 9 kHz 531 kHz – 1710kHz – 531 kHz – 1602kHz Допълнителна информация 125 BG