Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

N Индикатор

N Индикатор Dolby Pro Logic Свети съответният индикатор, когато приемникът извършва обработка на Dolby Pro Logic. Тази технология на матрично декодиране на съраунд може да подобри входните сигнали. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz S USB Свети, когато е открито iPod/iPhone или USB устройство. * При възпроизвеждане на диск във формат Dolby Digital или DTS се уверете, че сте извършили цифровите връзки и че INPUT MODE не е с настройка „Analog“ (стр. 85) или че „Analog Direct“ не е избрано. Забележка Тези индикатори може да не светнат в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите. O A.P.M. Свети, когато е активирана функцията A.P.M. (Automatic Phase Matching). Можете да настроите функцията A.P.M. (Digital Cinema Auto Calibration) само във функцията DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (стр. 34). P UPDATE Свети, когато е наличен нов софтуер (стр. 77). Q Индикатор за силата на сигнала на безжичната LAN мрежа Светва, за да покаже силата на сигнала на безжичната LAN мрежа (страница 39, 40). Няма сигнал. Силата на сигнала е малка. Силата на сигнала е умерена. Силата на сигнала е голяма. R Индикатор Wired LAN Свети, когато е включен LAN кабел. 12 BG

Заден панел A Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT Жакове HDMI IN/OUT* (стр. 24, 27, 29) Жакове OPTICAL IN (стр. 24, 28) Жак COAXIAL IN (стр. 29) B Секция на тунера C Секция МРЕЖА Жак FM ANTENNA (стр. 30) Клеми AM ANTENNA (стр. 30) LAN порт (стр. 32) Антена за безжична LAN мрежа (стр. 32) D Секция SPEAKERS (стр. 22) E Секция AUDIO INPUT/OUTPUT Бял (L) Жакове AUDIO IN Червен (R) (стр. 24, 28, 29) Черен Жакове SUBWOOFER OUT (стр. 22) F Секция VIDEO INPUT/OUTPUT (стр. 24, 28) Жълт Жакове VIDEO IN/ OUT* * Трябва да свържете жака HDMI TV OUT или MONITOR OUT към телевизора си, за да гледате изображението от избрания вход (стр. 24). 13 BG