Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Дистанционно

Дистанционно управление Използвайте предоставеното дистанционно управление, за да управлявате този приемник и друго оборудване. Дистанционното управление е настроено за управление на аудио-видео оборудване на Sony. Можете да назначите повторно бутона за входен сигнал, за да съответства на оборудването, свързано към приемника (стр. 109). RM-AAU169 За използване на бутоните, отпечатани в розово Задръжте натиснат SHIFT (N), след което натиснете бутона, отпечатан в розово, който искате да използвате. Пример: задръжте натиснат SHIFT (N), след което натиснете MEM (E). 2 Натиснете 1 Задръжте За управление на приемника A ?/1 (включено/в готовност) Приемникът се включва или превключва към режим на готовност. Пестене на енергия в режим на готовност Когато „Control for HDMI“, „Pass Through“, „Network Standby“ и „Pass Through“ са с настройка „Off“. B TV ?/1 1) (включено/в готовност) Телевизорът се включва или превключва към режим на готовност. C Бутони за входен сигнал Избира се оборудването, което искате да използвате. Когато натиснете някой от бутоните за входен сигнал, приемникът се включва. Бутоните са настроени за управление на оборудване на Sony. 14 BG

Бутони с цифри/текст 1) 2) Задръжте SHIFT (N), след което натиснете бутоните с цифри/текст, за да: – настроите/превключите към предварително зададени станции (стр. 52); – изберете номерата на записите. Натиснете 0/10/=, за да изберете запис номер 10. – изберете номерата на каналите; – изберете буквите (ABC, DEF и т.н.); – изберете .@ за пунктуационните знаци (!, ?, и т.н.) или други символи (#, %, и т.н.), когато въвеждате знаци за мрежовите функции. Натиснете TV (C), задръжте SHIFT (N), след което натиснете бутоните с цифри, за да избирате телевизионни канали. CHARACTER Задръжте SHIFT (N), след което натиснете CHARACTER, за да изберете типа на знаците за мрежовите функции. При всяко натискане на CHARACTER типът на знаците се променя последователно по следния начин: „abc“ (малки букви) t „ABC“ (главни букви) t „123“ (цифри). CLEAR 1) Задръжте SHIFT (N), след което натиснете CLEAR, за да – изтриете буква за мрежовите функции; – изчистите грешка, когато натиснете неправилен бутон сцифра/текст. D ALPHABET SEARCH Търсене на елемент чрез ключова дума (стр. 80). ALPHABET PREV Търсене на предишен елемент. ALPHABET NEXT Търсене на следващ елемент. E SLEEP Натиснете AMP (X), след което SLEEP, за да настроите приемника да се изключи автоматично след определено време. При всяко натискане на SLEEP дисплеят се променя циклично по следния начин: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Съвети • За да проверите оставащото време преди изключването на приемника, натиснете SLEEP. Оставащото време се показва на панела на дисплея. • Таймерът за заспиване ще се отмени, когато направите следното: – натиснете SLEEP отново; – актуализирате софтуера на приемника. –Натиснете ?/1. MEM Задръжте натиснат SHIFT (N), след което натиснете ENT/MEM, за да запаметите станция по време на работа с тунера. F iPhone CTRL Влизане в режим на контрол на iPod/iPhone, когато се използва iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Отваряне или затваряне на изскачащото меню на BD-ROM или DVD диск. TOP MENU 1) Отваряне или затваряне на главното меню на BD-ROM или DVD дискове. H AMP MENU Показва се менюто за управление на приемника (стр. 102). I OPTIONS 1) Показват се и се избират елементи от менюто с опции. J HOME 1) Показва се началното меню за управление на аудио-видео оборудването. 15 BG