Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

3: Свързване

3: Свързване на телевизора Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI TV OUT или MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник чрез извеждани на екрана съобщения (OSD), ако свържете жака HDMI TV OUT към телевизор. Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа). TV Аудиосигнали Видеосигнали Аудио/видео сигнали или ARC A** B** C D* A Оптичен цифров кабел (не е включен вкомплекта) B Аудиокабел (не е включен в комплекта) C Видеокабел (не е включен в комплекта) D HDMI кабел (не е включен в комплекта) Sony препоръчва да използвате одобрен за HDMI връзка кабел или HDMI кабел на Sony. Препоръчана връзка Алтернативна връзка 24 BG

За да се наслаждавате на телевизионни програми с многоканален съраунд звук от приемника * Ако телевизорът Ви е съвместим с функцията за обратен звуков канал (ARC), свържете D. Задължително задайте за „Control for HDMI“ настройка „On“ в менюто „HDMI Settings“ (стр. 82). Ако искате да изберете аудиосигнал чрез кабел, различен от HDMI (напр. чрез оптичен цифров кабел или аудиокабел), превключете режима на въвеждане на звук чрез INPUT MODE (стр. 85). **Ако телевизорът Ви не е съвместим с функцията за обратен звуков сигнал (ARC), свържете A или B. Задължително изключете звука от телевизора или активирайте функцията му за заглушаване. Забележки • В зависимост от състоянието на връзката между телевизора или антената (ефирна), изображението на телевизионния екран може да бъде деформирано. В такъв случай поставете антената (ефирна) по-далеч от приемника. • При свързване на оптични цифрови кабели вкарвайте щифтовете директно, докато щракнат на място. • Не прегъвайте и не връзвайте на възли оптичните цифрови кабели. Съвети • Всички цифрови аудиожакове са съвместими с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz. • Когато свързвате жака за извеждане на звук на телевизора към жаковете TV IN на приемника, за да изведете звука на телевизора към високоговорителите, свързани към приемника, задайте за жака за извеждане на звука на телевизора настройка „Fixed“, ако има възможност за избор между опциите „Fixed“ или „Variable“. За слушане на звука от телевизора Ако телевизорът не поддържа функцията „System Audio Control“ за контрол на звука, възпроизвеждан от системата, задайте за „HDMI Audio Out“ настройка „TV+AMP“ в менюто „HDMI Settings“ (стр. 98). 4a: Свързване на видеооборудването Чрез HDMI връзка Мултимедийният интерфейс с висока разделителна способност (HDMI) представлява интерфейс, който предава видео- и аудиосигнали в цифров формат. Операциите могат да бъдат улеснени чрез свързване на съвместимо със Sony „BRAVIA“ Sync оборудване чрез HDMI кабели. Вижте „Функции „BRAVIA“ Sync“ (стр. 81). HDMI функции • Предаваният през HDMI цифров аудиосигнал може да бъде извеждан от високоговорителите, свързани към приемника. Този сигнал поддържа Dolby Digital, DTS, DSD и линеен PCM. За подробности вижте „Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника“ (стр. 19). •Приемникът може да получава многоканален линеен PCM (до 8 канала) с честота на семплиране от 192 kHz или по-малко с HDMI връзка. • Този приемник поддържа звук с висока скорост на предаване (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)“ и предаване в 4K или 3D. Връзки 25 BG