Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

•За да

•За да гледате 3D изображения, свържете съвместими с 3D телевизор и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър, Blu-ray Disc записващо устройство, PlayStation 3 и др.) към приемника чрез високоскоростни HDMI кабели, сложете си 3D очила и след това започнете да възпроизвеждате съвместимо с 3D съдържание. • За да гледате 4K изображения (входове HDMI BD, GAME и VIDEO), свържете съвместими с 4K телевизор и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър и др.) към приемника чрез високоскоростни HDMI кабели и след това започнете да възпроизвеждате съвместимо с 4K съдържание. • Можете да виждате входен сигнал от HDMI BD, DVD, GAME и VIDEO във визуализацията „картина вкартина“. Забележки за HDMI връзките • В зависимост от телевизора или видеооборудването е възможно да не бъдат показани 4K или 3D изображения. Проверете видеоформатите за HDMI, поддържани от приемника (стр. 126). • Вижте инструкциите за експлоатация на всяко свързано оборудване за подробности. При свързване на кабели • Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа). • Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете съобразно наличните жакове на свързаното оборудване. • Използвайте високоскоростен HDMI кабел. Ако използвате стандартен HDMI кабел, е възможно да не се показват правилно 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K или 3D изображения. • Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване HDMI-DVI. Когато свързвате кабел за преобразуване HDMI-DVI към DVI-D оборудване, звукът и/или изображението може да се загуби. Свържете отделни аудиокабели или цифрови свързващи кабели, след което настройте „Audio Input Assign“ в менюто „Input Settings“ (стр. 86), когато звукът не се извежда правилно. • При свързване на оптични цифрови кабели вкарвайте щифтовете директно, докато щракнат на място. • Не прегъвайте и не връзвайте на възли оптичните цифрови кабели. Съвет Всички цифрови аудиожакове са съвместими с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz. Ако искате да свържете няколко цифрови устройства, но не можете да намерите неизползван вход Вижте „Използване на други видео/ аудио входни жакове (Audio Input Assign)“ (стр. 86). 26 BG

Свързване на оборудване с HDMI жакове Ако оборудването не разполага с HDMI жак, вижте стр. 28. Blu-ray Disc плейър Аудио/видео сигнали DVD плейър Аудио/видео сигнали PlayStation 3 Аудио/видео сигнали Видеокасетофон, DVD рекордер, видеоигра Аудио/видео сигнали Връзки A A A A A HDMI кабел (не е включен в комплекта) Sony препоръчва да използвате одобрен за HDMI връзка кабел или HDMI кабел на Sony. A Аудио/ видеосигнали Сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия A Аудио/ видеосигнали Super Audio CD плейър Забележки • Входът BD има по-добро качество на звука. Когато се нуждаете от по-високо качество на звука, свържете оборудването си към жака BD (за AUDIO) и изберете BD като вход. • Настройката по подразбиране за бутона за входен сигнал BD на дистанционното управление е Blu-ray Disc плейър. Променете настройката по подразбиране на бутона за входен сигнал BD, за да можете да го използвате за управление на оборудването си. За подробности вижте „Повторно настройване на бутона за входен сигнал“ (стр. 109). • Можете също така да преименувате входния сигнал BD, така че да се показва на панела на дисплея на приемника. За подробности вижте „Name In“ в менюто „Input Settings“ (стр. 99). 27 BG