Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

5: Свързване

5: Свързване на антени (ефирни) Преди да свържете антените (ефирни), задължително изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа). AM рамкова антена (ефирна) (включена в комплекта) FM кабелна антена (ефирна) (включена в комплекта) Забележки • За да предотвратите прихващане на шумове, дръжте AM рамковата антена (ефирна) на разстояние от приемника и другото оборудване. • Удължете докрай FM кабелната антена (ефирна). • След като свържете FM кабелната антена (ефирна), поддържайте я в оптимално хоризонтално положение. 6: Свързване към мрежата Ако имате интернет връзка, можете да свържете и този приемник към интернет. Можете да го направите чрез безжична или кабелна LAN връзка. Системни изисквания За да се използва функцията за мрежа на приемника, е необходима описаната по-долу системна среда. Широколентова връзка За да слушате Sony Entertainment Network (SEN) и да актуализирате софтуера на приемника, е необходима широколентова връзка с интернет. Модем Това е устройството, осигуряващо широколентова връзка с интернет. Някои от тези устройства са вградени врутера. Рутер • Използвайте рутер, съвместим с 100 Мб/с или по-високи скорости на предаване на данни, за да се наслаждавате на съдържание в домашната си мрежа. • Препоръчваме да използвате рутер, снабден с вграден DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) сървър. Тази функция автоматично назначава IP адреси в LAN мрежата. • Използвайте рутер за безжична LAN връзка/точка на достъп, ако искате да използвате безжична LAN връзка. 30 BG

LAN кабел (CAT5) (само за кабелна LAN връзка) • Препоръчваме да използвате този тип кабел за кабелна LAN мрежа. Някои плоски LAN кабели се влияят лесно от шум. Препоръчваме да използвате нормални кабели. • Ако приемникът се използва в среда, в която има шум от електрозахранване от електрически продукти или в шумна мрежова среда, използвайте екраниран LAN кабел. Сървър Сървърът е устройство, което предава съдържание (музика, снимки и видеоклипове) към DLNA устройство в домашна мрежа. Към безжичната или кабелната Ви домашна LAN мрежа* трябва да е свързано устройство, което може да се използва като сървър (компютър и др.). * За подробности за сървърите, които са съвместими с този приемник, вижте стр. 60. Връзки 31 BG