Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Примерна

Примерна конфигурация В следната илюстрация е показана примерна конфигурация на домашна мрежа с приемника и сървър. Препоръчваме да свържете сървъра към рутера чрез кабелна връзка. Интернет Модем Сървър Рутер LAN кабел (не е включен в комплекта) LAN кабел (не е включен в комплекта) A Само за кабелна LAN връзка. B Само за безжична LAN връзка. Използвайте рутер за безжична LAN връзка/точка на достъп. Забележка Аудио възпроизвеждането на сървър може понякога да бъде прекъсвано, когато използвате безжична връзка. 32 BG

Подготовка на приемника Свързване на променливотоков захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) Свържете променливотоковия захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) към стенен електрически контакт. Променливотоков захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) Включване на приемника ?/1 Натиснете ?/1 (включено/в готовност), за да включите приемника. Можете да включите приемника и чрез бутона ?/1 на дистанционното управление. Когато изключвате приемника, натиснете ?/1 отново. „STANDBY“ мига на панела на дисплея. Не изключвайте захранващия кабел, докато мига „STANDBY“. Това може да причини неизправност. Подготовка на приемника Към стенния електрически контакт Настройване на приемника чрез „Easy Setup“ Можете да зададете основните настройки на приемника лесно съобразно указанията на телевизионния екран. Превключете входа на телевизора към входа, към който е свързан приемникът. Когато включите приемника за първи път или след инициализирането му, на телевизионния екран се показва екранът „Easy Setup“. Следвайте екранните инструкциите, за да настроите приемника. Можете да настроите следните функции чрез Easy Setup. – Language –Speaker Settings – Network Settings 33 BG