Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За избор на

За избор на предния високоговорител Можете да изберете предните високоговорители, които искате да използвате. Задължително използвайте бутоните на приемника, за да извършите тази операция. SPEAKERS Натиснете SPEAKERS неколкократно, за да изберете системата на предните високоговорители, която искате да използвате. Можете да потвърдите избраните входове за високоговорителите, като проверите индикатора върху панела на дисплея. Забележка Тази настройка не е налице, когато са свързани слушалки. Отмяна на автоматично калибриране Функцията за автоматично калибриране може да се отмени, когато направите следното по време на процеса по измерване: –натиснете ?/1. – натиснете бутоните за входен сигнал на дистанционното управление или завъртите INPUT SELECTOR на приемника; –натиснете . – натиснете SPEAKERS на приемника; – промените силата на звука; – включите слушалки; Настройване на приемника ръчно Вижте „Регулиране на настройките“ (стр. 89). Индикатори SP A SP B* SP A+B* Избрани високоговорители Високоговорителят, свързан към входовете SPEAKERS FRONT A. Високоговорителят, свързан към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Високоговорителят, свързан и към входа SPEAKERS FRONT A, и към входа SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B (паралелна връзка). На панела на дисплея се показва „SPK OFF“. От нито един от входовете за високоговорители не се извеждат аудиосигнали. Конфигуриране на мрежовите настройки на приемника Мрежовите настройки за приемника трябва да са зададени правилно, за да се използват функциите „Home Network“, SEN, AirPlay и PARTY STREAMING. * За да изберете „SP B“ или „SP A+B“, задайте за „SB Assign“ настройка „Speaker B“ в менюто „Speaker Settings“ (стр. 94). 36 BG

Използване на кабелна LAN връзка DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. 2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Settings“, след което натиснете . 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Network Settings“, след което натиснете . 4 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Internet Settings“, след което натиснете . 5 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Wired Setup“, след което натиснете . Ако на телевизионния екран се покаже „Change Settings?“, изберете „OK“, след което натиснете . 6 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Auto“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва информация за настройките на IP адреса. При използване на фиксиран IP адрес Изберете „Custom“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва настройката за IP адрес. Натиснете . Натиснете V/v, за да изберете стойността за „IP Address“. Натиснете b, за да въведете стойността за следващата позиция. Натиснете , за да излезете от режима на курсор. След това въведете стойността за „Subnet Mask“ и „Default Gateway“. Натиснете b за страницата „DNS Settings“. След това въведете стойността за „Primary DNS“ и „Secondary DNS“. 7 Натиснете b. На телевизионния екран се показва „Connecting to the Internet“. След като мрежовите настройки завършат, се показва „Network setup is completed“. За да се върнете към менюто „Network Settings“, натиснете . (В зависимост от мрежовата среда настройките на мрежата може да отнемат известно време.) 8 Направете настройките на сървъра. За да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървъра, трябва да настроите сървъра (стр. 60). Съвет При проверка на настройките на мрежата вижте „Information“ (стр. 100). Използване на безжична LAN връзка Съществуват няколко метода за свързване, които можете да използвате, за да настроите безжична мрежа: търсене на точка на достъп, използване на WPS метод за свързване (метод с натискане на бутон или метод с PIN код) или ръчна настройка. Забележки • Не използвайте функцията за безжична LAN мрежа, когато се използва медицинско оборудване (например пейсмейкър) или когато използването на безжична комуникация е забранено. Подготовка на приемника 37 BG