Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

На панела на

На панела на дисплея се показва „Setup with WPS Push Button is completed“ след приключване на мрежовите настройки и светва „ “. За да се върнете към менюто „Network Settings“, натиснете . (В зависимост от мрежовата среда настройките на мрежата може да отнемат известно време.) 3 Направете настройките на сървъра. За да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървъра, трябва да настроите сървъра (стр. 60). Съвет При проверка на настройките на мрежата вижте „Information“ (стр. 100). Настройване на безжична мрежа чрез метода с използване на PIN кода на WPS Ако точката на достъп поддържа връзка с WPS PIN (персонален идентификационен номер), можете да настроите безжична WPS връзка, като въведете PIN кода на приемника в рутера за безжична LAN връзка/ точката на достъп. 1 Изберете „Manual Registration“ в стъпка 2 в „Търсене на точка на достъп и настройка на безжична мрежа (метод на сканиране на точки на достъп)“ (стр. 38). 2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „WPS PIN“, след което натиснете . Показва се списъкът на наличните SSID (точки на достъп). 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желаното име на мрежа (SSID), след което натиснете . PIN кодът (8 разряда) на приемника се показва на телевизионния екран. Оставете PIN кода да се показва, докато връзката не бъде осъществена. (При всяко изпълнение на тази операция се показва различен PIN код.) 40 BG 4 Въведете PIN кода на приемника врутера забезжична LAN връзка/ точката на достъп. Приемникът стартира мрежовите настройки. На панела на дисплея се показва „Completed“ след приключване на мрежовите настройки и светва „ “. За да се върнете към менюто „Network Settings“, натиснете . (В зависимост от мрежовата среда настройките на мрежата може да отнемат известно време.) 5 Направете настройките на сървъра. За да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървъра, трябва да настроите сървъра (стр. 60). Съвети • При проверка на настройките на мрежата вижте „Information“ (стр. 100). • За подробности относно въвеждането на PIN кода в рутера за безжична LAN връзка/точката за достъп направете справка в инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN връзка/точката за достъп. Ако не можете да намерите името на желаната мрежа (SSID) (ръчен метод за настройка) Можете да въведете ръчно името на желаната мрежа (SSID), ако то не се показва в списъка. 1 Изберете „Manual Registration“ встъпка2 в„Търсене наточка на достъп и настройка на безжична мрежа (метод на сканиране на точки на достъп)“ (стр. 38). 2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Direct Input“, след което натиснете . 3 Въведете името на мрежата (SSID), след което натиснете . 4 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желаната от Вас настройка за сигурност, след което натиснете .

5 Следвайте стъпките от 4 до 7 в „Търсене на точка на достъп и настройка на безжична мрежа (метод на сканиране на точки на достъп)“ (стр. 38). Ръководство за работа с екранното меню (OSD) Можете да покажете менюто на приемника на телевизионния екран и да избирате от там функцията, която искате да използвате, като натиснете V/v/B/b и на дистанционното управление. Когато започнете да управлявате приемника, не забравяйте да натиснете първо AMP на дистанционното управление. В противен случай следващите операции може да не са насочени към приемника. AMP Използване на менюто 1 Превключете входния сигнал на телевизора така, че да се покаже изображение на менюто. 2 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. В зависимост от телевизора показването на началното меню на телевизионния екран може да отнеме известно време. 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желано от Вас меню, след което натиснете , за да влезете в менюто. На телевизионния екран се показва списъкът с елементи на менюто. Пример: когато изберете „Watch“. Подготовка на приемника RETURN O V/v/B/b, OPTIONS HOME 4 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете елемента от менюто, който искате да настроите, след което натиснете , за да влезете велемента. 5 Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете желания от Вас параметър. 41 BG