Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Възпроизвеждане от iPhone/iPhone Можете да слушате музика от iPod/iPhone устройство, като го свържете към порта (USB) на приемника. За подробности за свързването на iPod/iPhone вижте стр. 29. Съвместими модели iPod/iPhone Можете да използвате следните модели iPod/iPhone с този приемник. Актуализирайте своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го използвате. iPod touch 4-то поколение iPod touch 3-то поколение iPod touch 2-ро поколение iPod nano 6-то поколение iPod nano 5-то поколение (видеокамера) iPod nano 4-то поколение (видео) iPod nano 3-то поколение (видео) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Забележки • Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени или повредени при използване на iPod/iPhone, свързан към този приемник. • Този продукт е предназначен конкретно за работа с iPod/ iPhone и е одобрен като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. 44 BG

Избиране на режима на контрол на iPod/iPhone Можете да изберете режима на контрол на iPod/iPhone чрез iPhone CTRL на дистанционното управление. Можете също така да управлявате всички операции, като преглеждате информацията на панела на дисплея, когато режимът „TV screen“ е изключен. iPhone CTRL V/v/B/b, HOME За управление на iPod/iPhone чрез дистанционното управление USB SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Основни операции 1 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. 2 Изберете „Listen“, след което натиснете . 3 Изберете „USB“, след което натиснете . Когато е свързан iPod или iPhone, „iPod/iPhone“ се показва на телевизионния екран. 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете режима на контрол на iPod/iPhone. m/M N ./> X x Натиснете USB, преди да използвате следните бутони. Натиснете N Операция Стартира възпроизвеждането. X, x Поставя в пауза възпроизвеждането. m/M Бързо превърта назад или напред. ./> Преминава към предходния/ следващия запис. REPEAT Влиза в режим на повторение. SHUFFLE Влиза в режим на разбъркано възпроизвеждане. iPhone CTRL Избира режима на контрол на iPod/iPhone. 45 BG