Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За

За управление на USB устройство чрез дистанционното управление Натиснете USB, преди да използвате следните бутони. Натиснете N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Операция Стартира възпроизвеждането. Поставя в пауза възпроизвеждането. Спира възпроизвеждането. ./> Преминава към предходен/ следващ файл. REPEAT SHUFFLE Влиза в режим на повторение. Влиза в режим на разбъркано възпроизвеждане. ./> Забележки за USB устройството • Не изваждайте USB устройството по време на работа. За да предотвратите увреждане на данните или повреда на USB устройството, изключете приемника, когато свързвате или отстранявате USB устройството. • Не свързвайте приемника и USB устройството чрез USB концентратор. • Когато е свързано USB устройството, на телевизионния екран се показва „Reading“. • Възможно е да изминат около 10 секунди, преди да се покаже „Reading“, в зависимост от типа на свързаното USB устройство. • Когато е свързано USB устройството, приемникът прочита всички файлове в него. Ако в USB устройството много папки или файлове, прочитането на USB устройството може да отнеме повече време. • Приемникът може да разпознае до: – 256 папки (включително папката „ROOT“); – 256 аудиофайла за всяка папка; – 8 нива на папки (дървовидна структура на файловете, включително папката „ROOT“). Максималният брой аудиофайлове и папки може да варира в зависимост от структурата им. Не запазвайте други типове файлове или ненужни папки на USB устройството. • Съвместимостта с всички програми за кодиране/запис, записващи устройства и носители не може да се гарантира. Несъвместимо USB устройство може причини шум или прекъснат звук или да не се възпроизвежда изобщо от него. • Възможно е да е необходимо известно време, за да започне възпроизвеждането, когато: – структурата на папките е сложна; – капацитетът на паметта е прекалено голям. 48 BG

• Този приемник не поддържа непременно всички функции, предоставени в свързаното USB устройство. • Редът на възпроизвеждане за приемника може да се различава от този на свързаното USB устройство. • Папките, в които няма аудиофайлове, се пропускат. • При възпроизвеждане на много дълъг запис някои операции може да доведат до забавяне на възпроизвеждането. Списък със съобщения на USB устройство Съобщение и обяснение Reading Приемникът разпознава и чете информация от USB устройството. Device error Паметта на USB устройството не е разпозната (стр. 46). Not supported Свързано е неподдържано USB устройство, непознато устройство или USB устройството е свързано през USB концентратор (стр. 46). No device is connected Не е свързано е USB устройство или свързаното USB устройство не е разпознато. No Track Не е намерен запис. Операции с тунера Слушане на FM/AM радио Можете да слушате FM и AM предавания чрез вградения тунер. Преди работа се уверете, че сте свързали FM и AM антените (ефирни) към приемника (стр. 30). Съвет По-долу е показана скалата за директно настройване. Област FM AM Европа, Австралия 50 kHz 9 kHz Мексико 50 kHz 10 kHz* * AM скалата за настройване може да бъде променена (стр. 51). Операции с тунера 49 BG