Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

x Musikverein

x Musikverein (MUSIKVEREI) Възпроизвежда характеристиките на звука на концертна зала във Виена, Австрия, която се отличава с резонансен звук с уникално ехо. x Джазклуб (JAZZ) Възпроизвежда акустиката на джазклуб. x Концерт на живо (CONCERT) Възпроизвежда акустиката на концертна зала с 300 места. x Стадион (STADIUM) Възпроизвежда усещането за голям открит стадион. x Спорт (SPORTS) Възпроизвежда усещането за спортно предаване. x Преносимо аудиоустройство (PORTABLE) Възпроизвежда чиста и подобрена звукова картина от преносимо аудиоустройство. Този режим е идеален за MP3 и други видове компресирана музика. x PLII Music Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic II Music. Тази настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например компактдискове. x PLIIx Music Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Music. Тази настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например компактдискове. x PLIIz Height (PLIIz) Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка може да разшири звуково поле от 5.1 канала до 7.1 канала, към които е приложено вертикално оборудване, и придава усещане за присъствие идълбочина. x Neo:6 Music (Neo:6 MUS) Осъществява декодиране в режим DTS Neo:6 Music. Източник, записан в двуканален формат, се декодира в 7 канала. Тази настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например компактдискове. При включени слушалки Може да изберете това звуково поле само ако слушалките са включени към приемника. x HP 2CH Този режим се активира автоматично, ако използвате слушалки (с изключение на „Analog Direct“). Стандартните източници на двуканален стерео звук напълно прескачат обработката на звуковото поле, а многоканалните съраунд формати се смесват само в два канала, освен сигналите с нискочестотните ефекти. x HP Direct (HP DIRECT) Този режим се активира автоматично, ако използвате слушалки, когато е избрано „Analog Direct“. Възпроизвежда аналоговите сигнали без обработка от еквалайзер, звуково поле и т.н. При свързан събуфер Този приемник ще подаде изходен сигнал с ниска честота към събуфера, когато няма сигнал с нискочестотен ефект, което представлява нискочестотен звуков ефект от събуфера към двуканален сигнал. Нискочестотният сигнал обаче не се възпроизвежда за „Neo:6 Cinema“ или „Neo:6 Music“, когато за всички високоговорители е зададена настройка „Large“. 56 BG

За да се възползвате напълно от функциите за пренасочване на ниските честоти на Dolby Digital, Ви препоръчваме да настроите честотата на срез на събуфера към възможно най-високата стойност. – избрани са „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“. Забележки относно звуковите полета • В зависимост от настройките на конфигурацията на високоговорителите някои звукови полета може да не са налице. • Не можете едновременно да изберете PLIIx Movie/Music и PLIIz Height. – PLIIx Movie/Music е налице само когато конфигурацията на високоговорителите е настроена за използване със заден съраунд високоговорител(и). – PLIIz Height е налице само когато конфигурацията на високоговорителите е настроена за използване с предни високи високоговорители. • Звуковите полета за музика и филми не работят в следните случаи: – получават се сигнали DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio или Dolby TrueHD с честота на семплиране над 48 kHz; –избрано е „Analog Direct“. • „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „Neo:6 Cinema“ и „Neo:6 Music“ не работят, когато настройката на конфигурацията на високоговорителите е 2/0 или 2/0.1. • Когато е избрано едно от звуковите полета за музика, не се възпроизвежда звук от събуфера, ако всички високоговорители са с настройка „Large“ в менюто „Speaker Settings“. Звукът обаче ще се възпроизведе от събуфера, ако: – цифровият входен сигнал съдържа сигнали с нискочестотни ефекти; – предните или съраунд високоговорителите са с настройка „Small“; Използване на функцията за оптимизиране на звука Функцията „Sound Optimizer“ Ви позволява да слушате ясен и динамичен звук при слаба сила на звука. Тя автоматично калибрира звука, който не може да се чуе добре, когато намалите силата на звука. След извършването на автоматично калибриране силата на звука се оптимизира спрямо средата Ви. 1 Изберете „Sound Effects“ от началното меню, след което натиснете . 2 Изберете „Sound Optimizer“, след което натиснете . 3 Изберете „Normal“ или „Low“, след което натиснете . Функцията „Sound Optimizer“ се активира. За да регулирате референтното ниво на даден филм, изберете „Normal“. За да зададете настройка за компакт диск или друг софтуер, чието средно ниво на звуково налягане е силно обработено, изберете „Low“. Забележки • Тази функция не работи в следните случаи. –Използва се „Analog Direct“. – Свързани са слушалки. • Приемникът може да възпроизвежда сигнали на по-ниска честота на семплиране от действителната честота на семплиране на входните сигнали в зависимост от аудиоформата. Слушане на звукови ефекти 57 BG