Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройване

Настройване на сървъра За да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървъра ви, с този приемник, трябва да настроите сървъра предварително. С този приемник са съвместими следните сървърни устройства: • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0, и 2.1; • мрежова аудиосистема на Sony с твърд диск; NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • мрежов аудио-видео приемник на Sony STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*; • Microsoft Windows Media Player 11 инсталиран на Windows 8 и Windows 7 (стр. 60 и 62) • Microsoft Windows Media Player 11 инсталиран на Windows Vista/ Windows XP (стр. 64). * Не е налице в някои държави или региони. При използване на Windows 8 В този раздел е обяснено как да настроите инсталиран от производителя Windows Media Player 12 за Windows 8. За подробности за това как да работите с Windows Media Player 12, вижте помощта за Windows Media Player 12. 1 Отидете на „Control Panel“ (Контролен панел). Изберете [All Apps] (Всички приложения) в [Start] (Старт). Изберете [Control Panel] (Контролен панел). Ако сървърът има функция, която ограничава достъпа от други устройства, трябва да промените настройката му така, че да дава достъп на приемника до него. В този раздел е обяснено как да настроите Windows Media Player, когато го използвате като сървър. За подробности за настройките на други сървърни устройства вижте инструкциите за експлоатация или помощта за съответните устройства или приложения. Забележки • Елементите, показани на компютъра, може да се различават от показаните по-долу в зависимост от версията на операционната система или от компютърната среда. За подробности вижте помощта за операционната система. • Може да отнеме малко повече време, когато възпроизвеждате музика чрез функцията „Play To“ в Windows в зависимост от ситуацията. Съвет Ако екранът на Windows 8 не се покаже както по-горе, продължете със стъпките по-долу. 60 BG

Изберете [Control Panel] (Контролен панел) в [Settings] (Настройки). 3 Изберете [Change advanced sharing settings] (Промяна на разширените настройки за споделяне). 2 Изберете [View network status and tasks] (Преглед на състояние и задачи на мрежа) под [Network and Internet] (Мрежа и интернет). Показва се прозорецът [Network and Sharing Center] (Център за мрежи и споделяне). 4 Изберете [Choose media streaming options] (Избор на опции за поточно предаване на мултимедия) от [Media streaming] (Поточно предаване на мултимедия). Съвет Ако желаният елемент не се покаже на дисплея, опитайте да промените типа на показване на контролния панел. 5 Ако се покаже [Media streaming is not turned on] (Поточното предаване на мултимедия не е включено) в прозореца [Media streaming options] (Опции за поточно предаване на мултимедия), изберете [Turn on media streaming] (Включване на поточното предаване на мултимедия). Използване на мрежови функции 61 BG