Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За задаване

За задаване на настройките за достъп Можете да зададете ограничения на достъпа или разрешения за устройствата в списъка с устройства. 1 Натиснете HOME NETWORK. 2 Натиснете OPTIONS. 3 Изберете „Access Settings“, след което натиснете . За задаване на автоматично разрешение за достъп 1 Изберете „Auto Access“ в „Access Settings“, след което натиснете . 2 Изберете „Allow“ или „Not Allow“, след което натиснете . • Allow: на всички устройства в домашната мрежа е разрешен достъп до този приемник. Този приемник може да стартира PARTY като хост устройство и да се присъедини към PARTY като гост устройство при необходимост. • Not Allow: приемникът ограничава ново устройство, което се опитва да получи достъп до него. При свързване на ново устройство към домашната мрежа го добавете към списъка с устройства и задайте разрешение за достъп (стр. 68). Забележка Към списъка с устройства могат да се добавят до 20 устройства. Ако вече са регистрирани 20 устройства, се показва „Device list is full“ и новото устройство не може да се добави към списъка. В такъв случай изтрийте ненужни устройства от списъка (стр. 68). За добавяне на устройства към списъка 1 Изберете „Control Device“ в „Access Settings“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът с регистрирани устройства. 2 Изберете „Add Device“, след което натиснете . 3 Изберете устройството, което желаете, след което натиснете . Избраното устройство се добавя към списъка. За подробности за задаването на достъпа вижте „За задаване на разрешение за достъп за устройствата“ (стр. 68). За задаване на разрешение за достъп за устройствата Можете да зададете разрешения за достъп за устройство от списъка с устройства. Само устройствата с настройка „Allow“ се разпознават в домашната мрежа. 1 Изберете „Control Device“ в „Access Settings“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът с регистрирани устройства. 2 Изберете устройството, което желаете, след което натиснете . 3 Изберете „Access“, след което натиснете . 4 Изберете „Allow“ или „Not Allow“, след което натиснете . За изтриване на устройство от списъка Изберете „Delete“ в стъпка 3, след което натиснете . Изберете „OK“ на екрана за потвърждение, след което натиснете . 68 BG

Използване на TV SideView TV SideView е безплатно мобилно приложение за отдалечени устройства (смартфони и др.). Използвайки TV SideView с този приемник, можете лесно да се наслаждавате на приемника, като го управлявате от отдалеченото устройство. За регистриране на устройство TV SideView 1 Натиснете HOME NETWORK. Съвет Можете също да изберете „HOME NETWORK“ от „Listen“ в началното меню. 2 Натиснете OPTIONS. 3 Изберете „TV SideView Device Registration“, след което натиснете . 4 Изберете „Start Registration“, след което натиснете . Приемникът започва да открива устройство TV SideView, което е готово за регистрация. На телевизионния екран се показва „Connecting“. Натиснете „Registration“ на устройството TV SideView. Приемникът обаче ще излезе от регистрацията, ако не бъде открито устройство след 30 секунди. 5 Изберете „Finish“, след което натиснете . За отмяна на регистрацията Изберете „Cancel“ в стъпка 4, след което натиснете . Забележка Към списъка с устройства могат да се добавят до 5 устройства TV SideView. Ако вече са регистрирани 5 устройства, се показва „Device full“ и новото устройство не може да се добави към списъка. В такъв случай изтрийте ненужни устройства от списъка (стр. 69). За показване на регистрираните устройства TV SideView Изберете „Registered TV SideView Devices“ в стъпка 3, след което натиснете . За изтриване на регистрирани устройства TV SideView от списъка с устройства 1 Изберете „Registered TV SideView Devices“ в стъпка 3, след което натиснете . 2 Изберете устройството, което искате да изтриете, и натиснете . 3 Изберете „Delete“, след което натиснете . 4 Изберете „OK“, след което натиснете . Избраното устройство се изтрива от списъка. Проверка за защита на авторските права Този приемник не може да възпроизвежда файлове във формат WMA със защита на авторските права с DRM. Ако на този приемник не може да се възпроизведе WMA файл, проверете свойството на този файл на компютъра си, за да видите дали е защитен с DRM. Отворете папката или тома, където е съхранен WMA файлът, и щракнете с десен бутон върху него, за да се покаже прозорецът [Properties] (Свойства). Ако има раздел [License] (Лиценз), файлът е защитен с DRM и не може да се възпроизвежда на този приемник. Използване на мрежови функции 69 BG