Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

ЗАМЕСТВАЩИ

ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ПРИ КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. 6 BG

Съдържание Относно това ръководство ......... 4 Принадлежности от комплекта ..............................9 Описание и местоположение на частите ............................... 10 Първи стъпки ............................... 18 Връзки 1: Инсталиране на високоговорителите ....... 20 2: Свързване на високоговорителите ....... 22 3: Свързване на телевизора ....... 24 4a: Свързване на видеооборудването ................ 25 4b: Свързване на аудиооборудването ......... 29 5: Свързване на антени (ефирни) ................................... 30 6: Свързване към мрежата .......... 30 Подготовка на приемника Свързване на променливотоков захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) ........ 33 Включване на приемника ............ 33 Настройване на приемника чрез „Easy Setup“ ..................... 33 Конфигуриране на мрежовите настройки на приемника ..... 36 Ръководство за работа с екранното меню (OSD) ...... 41 Основни операции Възпроизвеждане на входен сигнал от оборудване ........... 43 Възпроизвеждане от iPhone/ iPhone ....................................... 44 Възпроизвеждане от USB устройство ................. 46 Операции с тунера Слушане на FM/AM радио ........ 49 Предварително задаване на FM/AM радиостанции (Preset Memory) .......................52 Получаване на RDS предавания (само при модели за Европа и Австралия) ............................53 Слушане на звукови ефекти Избор на звуковото поле ........... 54 Използване на функцията за оптимизиране на звука .....57 Избиране на типа калибриране .............................58 Регулиране на еквалайзера ..........58 Използване на функцията „Pure Direct“ .............................58 Нулиране на звуковите полета до настройките по подразбиране ......................59 Използване на мрежови функции Относно мрежовите функции на приемника ......................... 59 Настройване на сървъра ..............60 Слушане на аудиосъдържание, съхранено на сървъра ............66 Използване на Sony Entertainment Network (SEN) ..........................................70 Използване на функцията PARTY STREAMING ..............73 Поточно предаване на музика от iTunes с AirPlay ...................75 Актуализиране на софтуера .........77 Търсене на елемент чрез ключова дума ...........................80 7 BG