Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Управление

Управление на функцията „Home Network“ чрез дистанционното управление За Направете следното Избор на повторно възпроизвеждане Избор на разбъркано възпроизвеждане Натиснете REPEAT неколкократно, докато на телевизионния екран се покаже „Repeat All“ или „Repeat One“. Натиснете SHUFFLE неколкократно, докато на телевизионния екран се покаже „Shuffle On“. * В зависимост от сървъра или записа Поставяне на Натиснете X по време възпроизвеждането на възпроизвеждане. Натиснете N, за да впауза* възобновите 70 BG възпроизвеждането. поставянето на възпроизвеждането впаузаможе да неработи, когато е Спиране на Натиснете x. избрана функцията „Home Network“. възпроизвеждането Преминаване Натиснете ./> към началото неколкократно. на текущия Използване на Sony запис, Entertainment Network предишен/ следващ запис (SEN) Избиране Натиснете RETURN/EXIT отново на елемента, който искате да възпроизведете. O неколкократно, докато не се покаже желаната директория. Или натиснете OPTIONS, изберете „Server List“, след което изберете желания от Вас елемент. За да се върнете към дисплея на възпроизвеждането, Можете да слушате предлаганите в интернет музикални услуги с този приемник (функция „SEN“). За да използвате тази функция, приемникът трябва да е свързан с мрежата, а тя трябва да има връзка с интернет. За подробности вижте „6: Свързване към мрежата“ (стр. 30). Посетете уебсайта по-долу за повече натиснете информация за SEN: OPTIONS и изберете http:// „Now Playing“. www.sonyentertainmentnetwork.com Търсене Докато избирате на желания съдържанието в сървъра, елемент чрез натиснете ALPHABET SEN ключова дума SEARCH и въведете ключова дума (стр. 80). Промяна Натиснете x. След това на сървъра изберете „Server List“ и натиснете . Изберете Този приемник сървъра, който желаете, след което натиснете . За Направете следното

Забележка Преди да използвате музикални услуги, може да се наложи да регистрирате приемника си в зависимост от доставчика на услугите. За подробности за регистрацията посетете сайта за поддръжка на клиенти на доставчика на услуги. Бутони сцифри ALPHABET SEARCH RETURN O SHIFT SEN MEM Следните стъпки обясняват как да изберете „vTuner“ като примерна музикална услуга, предлагана в интернет. V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Натиснете SEN. На телевизионния екран се показва списъкът с доставчици на услуги. Ако приемникът автоматично покаже последната избрана услуга или станция, натиснете RETURN/ EXIT O неколкократно, докато се покаже списъкът с доставчици на услуги. Можете също да изберете „SEN“ от „Listen“ в началното меню. 2 Изберете „vTuner“, след което натиснете . 3 Изберете желаната папка или станция, след което натиснете . • Натиснете V/v неколкократно, за да изберете елемента. • Натиснете , за да отидете към следващата директория или да слушате станцията. • Натиснете RETURN O, за да се върнете към предходната директория. Забележка Ако се покаже „No service is available“ и не можете да получите списък с доставчици на услуги, натиснете OPTIONS и изберете „Refresh“. Съвет Съвет Приемникът показва последната избрана услуга или станция, когато функцията е променена на „SEN“, докато приемникът не бъде изключен. Когато „Network Standby“ е с настройка „On“, се показва последната избрана услуга или станция дори ако сте изключили приемника. Използване на мрежови функции 71 BG