Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За

За управление на функцията SEN чрез дистанционното управление За Промяна на станцията или услугата Използване на различни функции, докато приемникът избира или възпроизвежда станция или услугата Избиране на опции за услугите Търсене на желания елемент чрез ключова дума Преглеждане на наличната информация Направете следното Натиснете RETURN O, за да се върнете към списъка с доставчици на услуги, след което изберете отново услугата. За да се върнете отново към дисплея на възпроизвеждането, натиснете OPTIONS и изберете „Now Playing“. Натиснете OPTIONS. Изведеният елемент може да се различава според избрания елемент или директория. Докато се избира или възпроизвежда съдържание в услугата, натиснете OPTIONS. Изберете „Service Options“, след което натиснете . Съдържанието на опциите за услугата се различава според избраните услуги. Докато избирате съдържанието в сървъра, натиснете ALPHABET SEARCH и въведете ключова дума (стр. 80). Натиснете DISPLAY неколкократно, за да видите името на изпълнителя, на албума и др. Предварително задаване на станции Можете да съхраните до 20 станции като предпочитани. 1 Изберете станцията, която искате да зададете предварително. 2 По време на приемане на сигнал задръжте SHIFT, след което натиснете MEM. Показва се списъкът с предварително зададена памет. 3 Изберете номер за предварително зададената станция и натиснете . 4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да съхраните друга станция. За слушане на предварително зададена станция 1 Натиснете SEN. На телевизионния екран се показва списъкът с доставчици на услуги. Ако приемникът автоматично покаже последната избрана станция, натиснете RETURN/EXIT O неколкократно, докато се покаже списъкът с доставчици на услуги. 2 Изберете „Preset“, след което натиснете . В горната част на списъка с доставчици на услуги се показва „Preset“. 3 Изберете желаната от Вас предварително зададена станция, след което натиснете . Забележка Възможно е да има няколко станции, които не могат да бъдат зададени предварително в зависимост от доставчиците на услуги. Ако опитате да зададете предварително такава станция, на дисплея се показва „Not available“. 72 BG

Съвет Изберете предварително зададената станция с помощта на бутоните с цифри. Натиснете SHIFT и след това бутона с цифра, който отговаря на предварително зададения номер, след което натиснете , за да изберете предварително зададената станция директно. Наслаждаване на разнообразни музикални услуги Можете да слушате съдържанието на разнообразни музикални услуги, предлагани в интернет. Посетете уебсайта по-долу за повече информация за музикалните услуги, как да им се наслаждавате и за кода за регистрация на приемника. http://munlimited.com/home Проверка на кода за регистрация Възможно е да се наложи да въведете кода за регистрация на приемника, когато използвате нова музикална услуга. 1 Изберете „Listen“ от началното меню, след което натиснете . 2 Изберете „SEN“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът с доставчици на услуги. Ако приемникът автоматично покаже последната избрана услуга или станция, натиснете RETURN/ EXIT O неколкократно, докато се покаже списъкът с доставчици на услуги. 3 Изберете „Registration Code“, след което натиснете . Показва се кодът за регистрация на приемника. Използване на функцията PARTY STREAMING Аудиосъдържанието, което се възпроизвежда на този приемник вмомента, може дасе възпроизвежда едновременно и на всички устройства, отговарящи на функцията PARTY STREAMING в домашната Ви мрежа. Ако се получи прекъсване при използване на безжична връзка, свържете приемника към рутера чрез кабелна връзка (стр. 32). По време на поточно предаване в режим PARTY устройство, наречено „PARTY хост“, стартира PARTY и започва да предава поточно музика, а устройство, наречено „PARTY гост“ се присъединява към PARTY и получава музика от „PARTY хост“. Преди да използвате функцията PARTY STREAMING, се уверете, че „PARTY STREAMING“ е с настройка „On“ (стр. 100). PARTY хост PARTY гост PARTY гост PARTY гост Използване на мрежови функции 73 BG