Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Стартиране

Стартиране на PARTY Можете да стартирате PARTY, така че другите устройства, поддържащи функцията PARTY STREAMING, да могат да възпроизвеждат същата музика дори и да са в различни стаи. PARTY START/ CLOSE SHIFT PARTY JOIN/LEAVE Можете да използвате функцията PARTY STREAMING с други устройства*, които имат показания по-долу логотип на PARTY STREAMING. *Наличните съвместими сPARTY STREAMING устройства може да се различават в зависимост от държавите или регионите. За подробности за наличните устройства се свържете с най-близкия търговец на Sony. 1 Уверете се, че устройствата „PARTY гост“ са включени и са готови да се присъединят към PARTY. 2 Възпроизведете желания аудиоизточник. Може да се предава поточно аудиосъдържание от всички аудиоизточници на този приемник. Забележки • Може да се предава поточно само аудиосъдържание от този приемник. По време на „PARTY“ хост видеосигналите не се извеждат към телевизора, а аудиосигналите се смесват в 2 канала. В такъв случай можете да изберете само „2ch Stereo“ като звуково поле. • Когато стартирате режим PARTY като „PARTY“ хост, може да има времево несъответствие между аудиои видеовъзпроизвеждането вследнитеслучаи: – използва се функцията за обратен звуков канал (ARC); – видеоизходът на оборудването е свързан към телевизора, ааудиоизходът е свързан към цифровите или аналоговите входни аудиоконектори на приемника. • Не могат да се предават поточно данни от източници със защита на авторските права. 3 Натиснете PARTY START. На панела на дисплея се показва „START.PARTY“. Приемникът стартира поточно предаване на данни в режим PARTY като „PARTY“ хост. За затваряне на режим PARTY Натиснете PARTY CLOSE. 74 BG

Присъединяване към PARTY Приемникът може да се присъедини към PARTY, което е стартирано от друго устройство, така че можете да слушате аудиосъдържанието, възпроизвеждано вдруга стая. Докато устройството „PARTY хост“ е в режим PARTY, натиснете PARTY JOIN и приемникът се присъединява към PARTY като „PARTY гост“. За излизане от режим PARTY Натиснете PARTY LEAVE. Поточно предаване на музика от iTunes сAirPlay С този приемник и посредством безжична мрежа можете да възпроизвеждате на компютъра си аудиосъдържание на iOS устройства като iPhone, iPod touch, iPad или библиотека iTunes Library. PC Забележки • Не можете да се присъедините към PARTY вследните случаи: – ако сте активирали режим PARTY на този приемник; – ако вече сте се присъединили към друго PARTY. • Ако натиснете PARTY JOIN, когато не е стартирано PARTY, но устройство, съвместимо с функцията PARTY STREAMING, възпроизвежда, то ще бъде „PARTY хост“, а приемникът ще се присъедини като „PARTY гост“. • Функцията на устройството „PARTY гост“ автоматично се превключва на HOME NETWORK, когато устройството се присъедини към PARTY. Дори ако устройството „PARTY“ гост излезе от режим PARTY, функцията остава HOME NETWORK. Съвет Ако „Network Standby“ е с настройка „On“, приемникът се включва и се присъединява към PARTY автоматично, когато устройството „PARTY“ хост стартира режим PARTY. iPhone/iPod touch/iPad Съвместими модели iPod/ iPhone/iPad iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2, 3 или 4 поколение), iPad, iPad2, iPad 3-то поколение с iOS 4.2 или по-нова версия, както и Mac или PC с iTunes 10.1 или по-нова версия. Забележки • Направете справка в „Съвместими модели iPod/iPhone/iPad“ на тази страница относно поддържаните версии на iOS или iTunes. • Актуализирайте iOS или iTunes до най-новата версия, преди да ги използвате с приемника. • Направете справка в инструкциите за експлоатация на устройството относно подробностите при работата с iOS устройства, iTunes или AirPlay. • Можете да използвате този приемник като PARTY хост, докато използвате функцията AirPlay. Използване на мрежови функции 75 BG