Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

7 Изберете

7 Изберете „Agree“, след което натиснете . Приемникът започва да актуализира софтуера и телевизионният екран се изключва автоматично. Индикаторът ?/1 (включено/в готовност) върху предния панел мига по време на актуализацията. Възможно е да отнеме известно време (най-много около 40 минути), докато приемникът завърши актуализацията. Необходимото време зависи от обема на данните в актуализациите, типа на връзка на мрежата, средата на мрежова комуникация и др. След като актуализацията на софтуера завърши, се показва „Complete“. Промените или корекциите, извършени в настройките, се нулират към стойностите по подразбиране. Забележка Ако възникне едно от долупосочените състояния, при актуализацията на софтуера е възникнала грешка. –Индикаторът?/1 (включено/в готовност) мига в бърза последователност. – На панела на дисплея се показва „ERROR“. – Върху панела на дисплея не светва индикатор или индикаторът ?/1 (включено/в готовност) угасва. – Приемникът не завършва актуализацията след 40 минути и „UPDATING“ продължава да мига върху панела на дисплея. Изключете захранващия кабел и след това го включете отново. Приемникът ще опита да актуализира софтуера. Ако състоянието продължи, свържете се снай-близкия търговец наSony. За отмяна на процедурата или връщане към предишния екран Натиснете RETURN O по всяко време, преди приемникът да започне актуализацията на софтуера. Не можете да отмените процедурата или да се върнете към предишния екран след началото на актуализацията. Списък със съобщения за мрежови функции Настройки на мрежата Съобщение и обяснение Connection failed Приемникът не е успял да се свърже смрежата. Input error Въведените стойности са неправилни или невалидни. Not in use Извършва се операция, която понастоящем е забранена. Not supported Устройството на точката на достъп не поддържа метода с WPS PIN. Домашна мрежа Съобщение и обяснение Cannot connect Приемникът не може да се свърже към избрания сървър. Cannot get info Приемникът не може да извлече информация за сървъра. Cannot JOIN PARTY Приемникът не е успял да се присъедини към PARTY. Cannot play Приемникът не може да възпроизведе аудиофайл поради неподдържан формат на файла или ограничения за възпроизвеждането. 78 BG

Съобщение и обяснение Cannot START PARTY Приемникът не е успял да стартира PARTY. Data error Опитали сте да възпроизведете файл, който не може да се възпроизвежда. Device list is full Не можете да регистрирате повече устройства в списъка с устройства. No server is available Няма сървър в мрежата, към който приемникът може да се свърже. Опитайте да обновите списъка със сървъри (стр. 66). No track is found В избраната папка на сървъра няма файл, който може да бъде възпроизведен. Not found Няма елемент на сървъра, който отговаря на ключовата дума. Not in use Извършва се операция, която понастоящем е забранена. SEN Съобщение и обяснение Cannot connect to server Приемникът не може да се свърже към сървъра. Cannot get data Приемникът не може да получи съдържание от сървъра. Cannot play Приемникът не може да възпроизведе услуга или станция поради неподдържан формат на файла или ограничения за възпроизвеждането. Data error • Опитали сте да възпроизведете файл, който не може да се възпроизвежда. • Приемникът не разпознава данните на сървъра. Съобщение и обяснение Software update is required Услугата не е налице за текущата версия на софтуера на приемника. Посетете уебсайта по-долу за повече информация за актуализацията на софтуера: http://munlimited.com/home No preset station is stored В приемника не е съхранена станция за избрания предварително зададен номер. No service is available Няма доставчик на услуги. Not available • Избраната услуга не е налице. • Извършва се операция, която понастоящем не е налице. Not in use Извършва се операция, която понастоящем е забранена. Актуализация на софтуера Съобщение и обяснение Cannot connect Приемникът няма достъп до сървъра, за да изтегли последната версия на софтуера. Влезте в менюто за настройки и актуализирайте софтуера отново (стр. 77). Cannot download Приемникът не е успял да изтегли данните за актуализацията по време на актуализация на софтуера. Влезте в менюто за настройки и актуализирайте софтуера отново (стр. 77). Използване на мрежови функции 79 BG