Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Търсене на

Търсене на елемент чрез ключова дума Когато на телевизионния екран е показан списък (напр. с изпълнители, със записи и др.), можете да въведете ключова дума, за да търсите конкретен елемент. Търсенето по ключова дума е налице само когато е избрана функцията „Home Network“ или „SEN“. Бутони сцифри/ текст ALPHABET SEARCH SHIFT ALPHABET NEXT ALPHABET PREV 1 Натиснете ALPHABET SEARCH, докато на телевизионния екран се покаже списък с елементи (с изпълнители, със записи и др.). На телевизионния екран се показва дисплеят за въвеждане на ключова дума. 2 Задръжте SHIFT, след което натиснете бутоните с цифри/текст, за да въведете ключова дума. Ключовата дума може да съдържа до 15 знака. Забележка Въведете ключова дума, която съответства на буквите или дума в началото на името или заглавието на елемента, който искате да търсите. Когато приемникът търси елемент, „The“ в началото на името, както и интервалът след тази дума, се игнорират. 3 Натиснете . Показва се елемент, който отговаря на ключовата дума. Ако изведеният елемент не е този, който търсите, натиснете ALPHABET PREV/ ALPHABET NEXT, за да се покаже предишният/следващият елемент. 4 Повторете стъпки от 1 до 3, докато намерите желания елемент, след което натиснете . 5 Изберете желания запис, след което натиснете . Възпроизвеждането се стартира. 80 BG

Функции „BRAVIA“ Sync Какво представлява „BRAVIA“ Sync? Функцията „BRAVIA“ Sync позволява комуникация между продукти на Sony, като телевизор, Blu-ray Disc плейър, DVD плейър, аудио-видео усилвател и др., които поддържат функцията „Control for HDMI“. Като свържете оборудване на Sony, съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез HDMI кабел (не е включен в комплекта), работата се улеснява, както следва: • изпълнение с едно докосване (стр. 83); • контрол на звука, възпроизвеждан от системата (стр. 83); • изключване на системата (стр. 84); • избор на сцена (стр. 84) • управление на система за домашно кино (стр. 84) • лесно дистанционно управление (стр. 85); Функцията „Control for HDMI“ представлява стандарт за функциите за взаимен контрол, използван от HDMI CEC (Consumer Electronics Control) за HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Препоръчваме Ви да свързвате приемника към продукти с„BRAVIA“Sync. Забележки • При оборудване, което не е на Sony, можете да използвате функцията „One Touch Play“, „System Audio Control“ и „System Power-Off“. Съвместимостта с всички устройства, които не са на Sony, обаче не е гарантирана. • Функциите „Scene Select“ и „Home Theatre Control“ са собствени за Sony функции. Те не могат да работят с оборудване, което не е на Sony. • Оборудване, което не е съвместимо с „BRAVIA Sync“, не може да активира тези функции. Подготовка за „BRAVIA“ Sync Приемникът е съвместим с функцията „Control for HDMI-Easy Setting“. • Ако телевизорът Ви е съвместим с функцията „Control for HDMI- Easy Setting“, можете да настроите функцията „Control for HDMI“ на приемника и на оборудването за възпроизвеждане, като я настроите на телевизора (стр. 81). • Ако телевизорът Ви не е съвместим с функцията „Control for HDMI-Easy Setting“, настройте функцията за управление за HDMI поотделно на приемника, на оборудването, което възпроизвежда, и на телевизора (стр. 81). Ако телевизорът е съвместим с функцията „Control for HDMI- Easy Setting“ 1 Свържете приемника, телевизора и оборудването за възпроизвеждане, чрез HDMI връзка (страница 24, 25). (Съответното оборудване трябва да е съвместимо с функцията „Control for HDMI“.) 2 Включете приемника, телевизора и оборудването, което възпроизвежда. 3 Включете функцията за управление за HDMI на телевизора. Функциите „Control for HDMI“ на приемника и на всички свързани уреди се включват едновременно. Изчакайте, докато се покаже „COMPLETE“. Настройката е завършена. За подробности за настройването на телевизора вижте инструкциите му за експлоатация. Функции „BRAVIA“ Sync 81 BG