Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Ако

Ако функциите „Control for HDMI“ на приемника и на телевизора не са активирани, ARC не работи. • OPT: определят се цифровите аудиосигнали, входни за жака DIGITAL OPTICAL. • COAX: определят се цифровите аудиосигнали, входни за жака DIGITAL COAXIAL. • Analog: определят се аналоговите аудиосигнали, входни за жаковете AUDIO IN (L/R). Забележки • В зависимост от въведеното, на панела на дисплея се показва „------“ и не могат да се изберат други режими. •Когато се използва „Analog Direct“, въвеждането на звука е с настройка „Analog“. Не можете да изберете други режими. 86 BG Използване на други видео/аудио входни жакове (Audio Input Assign) Можете да настроите повторно входните жакове за цифров сигнал към друг входен сигнал, ако настройките по подразбиране на жаковете не съответстват на свързаното Ви оборудване. След като настроите повторно входните жакове, можете да използвате бутоните за входен сигнал (или INPUT SELECTOR на приемника), за да изберете свързаното оборудване. Пример: Когато свържете DVD плейъра към жака OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). – Настройте жака OPTICAL IN 1 (SAT/ CATV) към „DVD“. 1 Изберете „ Settings“ от началното меню, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът на менюто „Settings“. 2 Изберете „Input Settings“, след което натиснете . 3 Изберете „Audio Input Assign“, след което натиснете . 4 Изберете наименованието на входния сигнал, който искате да настроите, и натиснете . 5 Изберете аудиосигналите, които искате да настроите към входния сигнал, избран в стъпка 4, с помощта на V/v/B/b. 6 Натиснете .

Наименование на входния сигнал Входни аудиожакове, които могат да се настроят * Настройка по подразбиране Забележки BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* Няма a* a* a* a a* a • Когато настроите цифровия входен аудиосигнал, настройката INPUT MODE може да се промени автоматично. • За всеки входен сигнал се допуска една повторна настройка. Използване на свързване на двоен усилвател 1 Изберете „ Settings“ от началното меню, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът на менюто „Settings“. 2 Изберете „Speaker Settings“, след което натиснете . 3 Изберете „Speaker Pattern“, след което натиснете . 4 Изберете подходящата конфигурация на високоговорителите, така че да няма задни съраунд и предни високи високоговорители, след което натиснете . 5 Изберете „SB Assign“, след което натиснете . 6 Изберете „Bi-Amp“, след което натиснете . Същите сигнали, които се извеждат от входовете SPEAKERS FRONT A, могат да се извеждат от входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. За изход от менюто Натиснете HOME. Забележки • Задайте за „SB Assign“ настройка „Bi-Amp“, преди да извършите автоматично калибриране. • Ако зададете за „SB Assign“ настройка „Bi-Amp“, настройките за нивото и разстоянието на задните съраунд и предните високи високоговорители ще станат невалидни и ще се използват тези за предните високоговорители. Други операции 87 BG