Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Функции

Функции „BRAVIA“ Sync Какво представлява „BRAVIA“ Sync? .....................81 Подготовка за „BRAVIA“ Sync ..................81 Изпълнение с едно докосване .... 83 Контрол на звука, възпроизвеждан от системата ............................. 83 Изключване на системата ............ 84 Избор на сцена ............................... 84 Управление на система за домашно кино .................... 84 Лесно дистанционно управление ............................... 85 Други операции Превключване между цифров ианалогов звук (INPUT MODE) .....................85 Използване на други видео/аудио входни жакове (Audio Input Assign) ............... 86 Използване на свързване на двоен усилвател ................. 87 Връщане към фабричните настройки по подразбиране ..................... 88 Регулиране на настройките Използване на меню „Settings“ ..................................89 Easy Setup ......................................... 91 Меню „Speaker Settings“ ............... 91 Меню „Audio Settings“ .................. 96 Меню „HDMI Settings“ ................. 98 Меню Input Settings ....................... 99 Меню „Network Settings“ ........... 100 Меню „System Settings“ .............. 101 Управление без използване на екранното меню .............. 102 Използване на дистанционното управление Повторно настройване на бутона за входен сигнал .....................................109 Нулиране на бутоните за входен сигнал ................... 110 Допълнителна информация Предпазни мерки .......................110 Отстраняване на неизправности ................. 111 Спецификации ............................. 125 Индекс ..........................................128 8 BG

Принадлежности от комплекта • Инструкции за експлоатация (настоящото ръководство) (Само при модели за Австралия и Мексико) • Ръководство за бърза настройка (1) • Дистанционно управление (RM-AAU169) (1) • Батерии R6 (размер AA) (2) • Справочно ръководство (1) (само при модел за Европа) • FM кабелна антена (ефирна) (1) Поставяне на батериите в дистанционното управление Поставете две батерии R6 (размер АА) (включени в комплекта) в дистанционното управление. При поставянето на батериите спазвайте правилния поляритет. • AM рамкова антена (ефирна) (1) • Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2) (1) Забележки • Не оставяйте дистанционното управление на твърде горещо или влажно място. • Не използвайте едновременно стари и нови батерии. • Не смесвайте манганови с друг тип батерии. • Не излагайте сензора на дистанционното управление на пряка слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Това може да причини неизправност. • Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за продължителен период от време, извадете батериите, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване. • Когато смените батериите, бутоните на дистанционното управление може да се възстановят до настройките си по подразбиране. Ако това се случи, назначете повторно бутоните за входен сигнал (стр. 109). • Когато приемникът вече не реагира на дистанционното управление, сменете всички батерии с нови. 9 BG