Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Списък на

Списък на меню „Settings“ Settings Easy Setup (стр. 91) Speaker Settings (стр. 91) Audio Settings (стр. 96) HDMI Settings (стр. 98) Input Settings (стр. 99) Network Settings (стр. 100) System Settings (стр. 101) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 90 BG

Забележка Параметрите на менютата, показвани на телевизионния екран, се различават в зависимост от текущите настройки или от състоянието на избраната икона. Easy Setup Изпълнете повторно „Easy Setup“, за да направите основните настройки. Следвайте инструкциите на екрана (стр. 33). Меню „Speaker Settings“ Може ръчно да настроите всеки високоговорител. Също така може да настроите нивата на високоговорителите след приключване на автоматичното калибриране. Забележка Настройките на високоговорителите са само за текущото място на слушане. x Auto Calibration Позволява Ви да изпълните функцията за автоматично калибриране. 1 Следвайте инструкциите на телевизионния екран, след което натиснете . Измерването започва след пет секунди. Процесът по измерването отнема около 30 секунди с тестов тон. Когато измерването приключи, прозвучава сигнал и екранът се превключва. Забележка Ако на телевизионния екран се покаже код за грешка, вижте „Списък със съобщения след измерване на автоматичното калибриране“ (стр. 92). 2 Изберете желания от Вас елемент, след което натиснете . • Retry: автоматичното калибриране се извършва отново. • Save&Exit: резултатите от измерването се запаметяват и устройството излиза от текущия процес. • WRN Check: показва се предупреждение, свързано с резултатите от измерването. Вижте „Списък със съобщения след измерване на автоматичното калибриране“ (стр. 92). • Exit: излиза от процеса на настройка, без да се запазят резултатите от измерването. 3 Запазете резултата от измерването. Изберете „Save&Exit“ в стъпка 2. Забележки • Тази функция A.P.М. (Automatic Phase Matching) се активира, след като запаметите резултата от измерването. • Функцията A.P.M. не работи в следните случаи. – Типът на калибрирането е зададен на „Off“ при използване на „Calibration Type“ (стр. 93). – Когато се получават Dolby TrueHD или DTS-HD сигнали с честота на семплиране над 48 kHz. • Ако смените разположението на високоговорителя, препоръчваме Ви да извършите автоматичното калибриране отново, за да се наслаждавате на съраунд звук. Съвети • Можете да изберете типа на калибриране, след като сте извършили автоматичното калибриране и сте запаметили настройките. • Можете да смените мярката за разстояние в„Distance Unit“ вменюто „Speaker Settings“ (стр. 96). • Размерът на високоговорителя („Large“/ „Small“) се определя от ниските честотни характеристики. Резултатите от измерването може да се различават според позицията на оптимизиращия микрофон и високоговорителите, както и според формата на помещението. Препоръчително Регулиране на настройките 91 BG