Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

е да

е да приложите резултатите от измерването. Можете обаче на промените тези настройки в менюто за настройки на високоговорителите. Първо запаметете резултатите от измерването, а след това опитайте да промените настройките. Проверка на резултатите от автоматичното калибриране За да проверите кода за грешка или предупредителното съобщение, получени по време на „Auto Calibration“ (стр. 91), извършете следните стъпки. Изберете „WRN Check“ в стъпка 2 в „Auto Calibration“ (стр. 91), след което натиснете . Ако се покаже предупредително съобщение, проверете го и използвайте приемника без промяна. Ако е необходимо, направете автоматичното калибриране отново. Когато се покаже „Error Code“ Проверете грешката и направете автоматичното калибриране отново. 1 Натиснете . На телевизионния екран се показва „RETRY ?“. 2 Изберете „Yes“, след което натиснете . 3 Повторете стъпки от 1 до 3 в„Автоматично калибриране“ (стр. 91). Списък със съобщения след измерване на автоматичното калибриране Индикация и обяснение Error Code 30 Слушалките са свързани към жака PHONES на предния панел на приемника. Извадете слушалките и направете автоматичното калибриране отново. Индикация и обяснение Error Code 31 SPEAKERS е зададено на „Off “. Задайте други настройки на високоговорителите и направете автоматичното калибриране отново. Error Code 32 Error Code 33 Високоговорителите не са открити или не са свързани правилно. • Нито един от предните високоговорители не е свързан или е свързан само един от тях. • Не е свързан или левият, или десният съраунд високоговорител. • Задните съраунд високоговорители или предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд високоговорителите не са. Свържете съраунд високоговорителя или съответно високоговорителите към входовете SPEAKER SURROUND. • Задният съраунд високоговорител е свързан само към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го към изводите SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B L. • Не е свързан или предният висок ляв, или предният висок десен високоговорител. Оптимизиращият микрофон не е свързан. Уверете се, че оптимизиращият микрофон е свързан правилно и направете автоматичното калибриране отново. Ако оптимизиращият микрофон е свързан правилно, но въпреки това се показва кодът за грешка, кабелът на микрофона може да е повреден. Warning 40 Процесът по измерване е приключил с разпознаване на високо ниво на шум. Възможно е да успеете да постигнете по-добри резултати, ако опитате отново в тиха обстановка. 92 BG

Индикация и обяснение Warning 41 Warning 42 Входният сигнал от микрофона е прекалено силен. • Разстоянието между високоговорителя и микрофона може да е твърде малко. Раздалечете ги и направете измерването отново. Warning 43 Разстоянието и позицията на събуфера не може да се открие. Причина за това може да е шумът. Опитайте да направите измерването в тиха обстановка. No Warning Няма информация за предупреждение. Съвет В зависимост от позицията на събуфера резултатите от измерването може да се различават. Няма да има проблеми обаче, ако продължите да използвате приемника стази стойност. x Тип на калибрирането Позволява Ви да изберете типа на калибриране, след като сте извършили автоматичното калибриране и сте запаметили настройките. • Full Flat: прави измерването на честотите от всеки високоговорител гладко. • Engineer: честотните характеристики се настройват на „стандартните на Sony за помещение за слушане“. • Front Ref.: регулира характеристиките на всички високоговорители, за да съответстват на тези на предните високоговорители. • Off: изключва се нивото на еквалайзера на автоматичното калибриране. x Конфигурация на високоговорителите Позволява Ви да изберете конфигурацията на високоговорителите според използваните от Вас системи от високоговорители. x A.P.M. (Automatic Phase Matching) Позволява ви да зададете функцията A.P.M. във функцията DCAC (стр. 34). Калибрира характеристиките на фазата на високоговорителите и осигурява добре координирано съраунд пространство. • Auto: превключва функцията A.P.M. на включено или изключено положение автоматично. • Off: не активира функцията A.P.M. Забележки • Тази функция не работи в следните случаи. –Използва се „Analog Direct“. – Свързани са слушалки. – Не е извършено „Auto Calibration“. • Приемникът може да възпроизвежда сигнали на по-ниска честота на семплиране от действителната честота на семплиране на входните сигнали в зависимост от аудиоформата. x Center Lift Up Чрез предните високи високоговорители можете да повдигнете звуците от централния високоговорител на подходяща височина на екрана, което ви позволява да се наслаждавате на естествено представяне без неудобства. •1– 10 •Off Забележка Тази функция не работи в следните случаи. – свързани са слушалки; – няма централен високоговорител; – няма предни високи високоговорители; – Използва се „2ch Stereo“, „Analog Direct“ и „Multi Stereo“. – Използва се звуковото поле за музика. Регулиране на настройките 93 BG