Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

x SB Assign

x SB Assign (Настройка на заден съраунд високоговорител) Позволява Ви да настроите входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B за свързване на двупосочен усилвател или за предни високоговорители B. За подробности вижте „Настройване на задните съраунд високоговорители“ (стр. 35). Забележки • Задължително настройте „SB Assign“, преди да извършите автоматично калибриране. • Когато промените вида на връзката от двупосочен усилвател или предни B високоговорители към задни съраунд или предни високи високоговорители, задайте за „SB Assign“ настройка „Off“, след което настройте отново високоговорителите. Вижте „Auto Calibration“ (стр. 91) или „Manual Setup“ (стр. 94). x Manual Setup Позволява Ви да настроите всеки високоговорител ръчно в екрана „Manual Setup“. Също така може да настроите нивата на високоговорителите след приключване на автоматичното калибриране. Регулиране нивото на високоговорителите Може да регулирате нивото на всеки високоговорител (преден ляв/десен, преден висок ляв/десен, централен, съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/ десен, събуфер). 1 На екрана изберете високоговорителя, чието ниво желаете да регулирате, след което натиснете . 2 Изберете параметъра под „Level“, след което натиснете . 3 Регулирайте нивото на избрания високоговорител, след което натиснете . Може да регулирате нивото от –10,0 dB до +10,0 dB на интервали от 0,5 dB. Забележка Когато е избрано едно от звуковите полета за музика, не се възпроизвежда звук от събуфера, ако всички високоговорители са с настройка „Large“ в менюто „Speaker Settings“. Звукът обаче ще се възпроизведе от събуфера, ако: – цифровият входен сигнал съдържа сигнали с нискочестотни ефекти; – предните или съраунд високоговорителите са с настройка „Small“; – избрани са „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“. Настройване на разстоянието от мястото на слушане до всеки високоговорител Може да регулирате разстоянието от мястото за слушане до всеки високоговорител (преден ляв/десен, преден висок ляв/десен, централен, съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/ десен, събуфер). 1 На екрана изберете високоговорителя, за който искате да регулирате разстоянието от мястото за слушане, след което натиснете . 2 Изберете параметъра под „Distance“, след което натиснете . 3 Настройте разстоянието на избрания високоговорител, след което натиснете . Можете да настроите разстоянието от1m0cm до10m 0cm (3фута 3инча до32фута 9инча) на интервали от 10 cm (1 инч). Забележки • В зависимост от настройките на конфигурацията на високоговорителите някои параметри може да не са налице. • Когато се използва „Analog Direct“, тази функция не работи. 94 BG

Настройване на размера на всеки високоговорител Може да регулирате размера на всеки високоговорител (преден ляв/десен, преден висок ляв/десен, централен, съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/ десен). 1 На екрана изберете високоговорителя, чийто размер искате да регулирате, след което натиснете . 2 Изберете параметъра под „Size“, след което натиснете . 3 Настройте размера на избрания високоговорител, след което натиснете . • Large: ако свързвате големи високоговорители, които ефективно ще възпроизведат басови честоти, изберете „Large“. Обикновено изберете „Large“. • Small: ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти при използване на многоканален съраунд звук, изберете „Small“, за да активирате функциите за пренасочване на басовите честоти и възпроизвеждане на ниските честоти на всеки канал от събуфера или други високоговорители с настройка „Large“. Забележки • Когато са свързани слушалки, „Distance“ и „Size“ не могат да бъдат зададени. • Когато се използва „Analog Direct“, тази функция не работи. Съвети • Настройките „Large“ и „Small“ за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков процесор да отреже басовите честоти от този канал. Когато ниските честоти са отрязани от даден канал, функцията за пренасочване на ниските честоти ги изпраща към събуфера или други високоговорители с настройка „Large“. Тъй като ниските честоти притежават определена насоченост обаче, се препоръчва да не се отрязват, ако е възможно. Затова дори когато използвате малки високоговорители, можете да ги зададете на „Large“, ако искате да възпроизведете басовите честоти през този високоговорител. От друга страна, ако използвате голям високоговорител, но предпочитате той да не възпроизвежда басови честоти, го задайте на „Small“. Ако цялостният звук е по-тих, отколкото предпочитате, задайте всички високоговорители на „Large“. Ако не се чуват басови честоти, можете да използвате еквалайзера, за да повишите нивата им. • Задните съраунд високоговорители ще са със същите настройки като тези на съраунд високоговорителите. • Когато предните високоговорители са зададени на „Small“, централният, съраунд и предните/задните високи съраунд високоговорители също автоматично се задават на „Small“. • Ако не използвате събуфера, предните високоговорители автоматично се настройват към „Large“. x Crossover Freq. (Честота на кросоувър на високоговорителите) Тази функция позволява настройването на честотата на кросоувър на високоговорителите, ако за размера им е зададена настройка „Small“ в меню „Speaker Settings“. След автоматичното калибриране се задава измерена честота на кросоувър за всеки високоговорител. 1 Изберете параметъра под високоговорителя на екрана, чиято честота на кросоувър желаете да регулирате, след което натиснете . 2 Регулирайте стойността, след което натиснете . x Test Tone Позволява Ви да изберете вида на тестовия тон на екрана „Test Tone“. Регулиране на настройките 95 BG