Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

[Settings]’in

[Settings]’in (Ayarlar) altında [Control Panel]’ı (Denetim Masası) seçin. 2 [Network and Internet]’in (Ağ ve İnternet) altındaki [View network status and tasks]’i (Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle) seçin. [Network Sharing Center] (Ağ Paylaşım Merkezi) penceresi açılır. İpucu İstediğiniz öğe ekranda görünmüyorsa Control Panel’ın (Denetim Masası) görüntüleme türünü değiştirmeyi deneyin. 56 TR 3 [Change advanced sharing settings]’i (Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin) seçin. 4 Media streaming’den (Medya akışı) [Choose media streaming options]’ı (Medya akışı seçeneklerini belirleyin) seçin. 5 [Media streaming options] (Medya akışı seçenekleri) penceresinde [Media streaming is not turned on] (Medya akışı açık değil) ifadesi görünüyorsa, [Turn on media streaming]’i (Medya akışını aç) seçin.

6 [Allow All]’u (Tümüne İzin Ver) seçin. [Allow All Media Devices] (Tüm Medya Aygıtlarına İzin Ver) penceresi açılır. Yerel ağdaki tüm cihazlar [Allowed] (İzin Verildi) olarak ayarlanmışsa, [OK]’i (Tamam) seçin ve pencereyi kapatın. 1 [Start] (Başlat) – [Control Panel]’a (Denetim Masası) gidin. 7 [Allow all computers and media devices]’ı (Tüm bilgisayarlara ve medya aygıtlarına izin ver) seçin. 8 Pencereyi kapatmak için [Next] (Sonraki) ve [Finish]’i (Bitir) seçin. 9 Sunucu listesini yenileyin. Ayarlar tamamlandıktan sonra, alıcının sunucu listesini yenileyin ve sunucu listesinden bu sunucuyu seçin. Bir sunucu seçmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Sunucu listesinin yenilenmesi” (sayfa 60). Windows 7 kullanılıyorsa Bu bölümde, Windows 7 için üretici tarafından yüklenmiş Windows Media Player 12’nin ayarlarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Windows Media Player 12’yi kullanmayla ilgili ayrıntılar için, Windows Media Player 12 için Yardım içeriğine başvurun. 2 [Network and Internet]’in (Ağ ve İnternet) altındaki [View network status and tasks]’i (Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle) seçin. [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım Merkezi) penceresi açılır. İpucu İstediğiniz öğe ekranda görünmüyorsa Control Panel’ın (Denetim Masası) görüntüleme türünü değiştirmeyi deneyin. 3 [View your active networks]’ün (Etkin ağlarınızı görüntüleyin) altındaki [Public network]’ü (Ortak ağ) seçin. Ekran için [Public Network] (Ortak Ağ) dışında bir seçenek gösteriliyorsa 6. adıma geçin. [Set Network Location] (Ağ Konumu Ayarla) penceresi görünür. Ağ Özelliklerini Kullanma 57 TR