Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

4 Alıcının

4 Alıcının kullanıldığı ortama bağlı olarak, [Home network] (Ev ağı) veya [Work network] (İş ağı) seçeneğini belirtin. 5 Alıcının kullanıldığı ortama bağlı olarak, ekranda görüntülenen talimatları uygulayın. Ayarlar tamamlandıktan sonra, [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım Merkezi) penceresinde [View your active networks]’ün (Etkin ağlarınızı görüntüleyin) altındaki öğenin [Home network] (Ev ağı) veya [Work network] (İş ağı) olarak değiştirildiğinden emin olun. 6 [Change advanced sharing settings]’i (Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin) seçin. 8 [Media streaming options] (Medya akışı seçenekleri) penceresinde [Media streaming is not turned on] (Medya akışı açık değil) ifadesi görünüyorsa, [Turn on media streaming]’i (Medya akışını aç) seçin. 9 [Allow all]’u (Tümüne izin ver) seçin. [Allow All Media Devices] (Tüm Medya Aygıtlarına İzin Ver) penceresi açılır. Yerel ağdaki tüm cihazlar [Allowed] (İzin Verildi) olarak ayarlanmışsa, [OK]’i (Tamam) seçin ve pencereyi kapatın. 7 [Media streaming]’in (Medya akışı) altındaki [Choose media streaming options…]’ı (Medya akışı seçeneklerini belirleyin…) seçin. 10 [Allow all computers and media devices]’ı (Tüm bilgisayarlara ve medya aygıtlarına izin ver) seçin. 11 Pencereyi kapatmak için [OK]’i (Tamam) seçin. 12 Sunucu listesini yenileyin. Ayarlar tamamlandıktan sonra, alıcının sunucu listesini yenileyin ve sunucu listesinden bu sunucuyu seçin. Bir sunucu seçmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Sunucu listesinin yenilenmesi” (sayfa 60). 58 TR

Windows Vista/XP kullanılıyorsa Bu bölümde, Windows Vista/XP* üzerine yüklenmiş olarak Windows Media Player 11’in ayarlarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Windows Media Player 11’i kullanmayla ilgili ayrıntılar için, Windows Media Player 11 için Yardım içeriğine başvurun. * Windows Media Player 11, Windows XP üzerine üretici tarafından yüklenmez. Microsoft web sitesine gidin, yükleyiciyi indirin ve ardından Windows Media Player 11’i bilgisayarınıza yükleyin. 4 simgesi görüntülendiğinde, [Networking…]’i (Ağ İletişimi) seçin. [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım Merkezi) penceresi açılır. 5 [Customize]’ı (Özelleştir) seçin. 1 [Start] (Başlat) – [All Programs]’e (Tüm Programlar) gidin. 2 [Windows Media Player]’ı seçin. Windows Media Player 11 başlatılır. 3 [Library] (Kitaplık) menüsünden [Media Sharing…]’i (Medya Paylaşımı…) seçin. Windows XP kullanıyorsanız 9. adıma geçin. [Set Network Location] (Ağ Konumu Ayarla) penceresi görünür. 6 [Private]’ı (Özel) işaretleyin ve [Next]’i (İleri) seçin. Ağ Özelliklerini Kullanma 7 [Location type]’ın (Konum türü) [Private] (Özel) olarak değiştiğini onaylayın ve [Close]’u (Kapat) seçin. 8 [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım Merkezi) penceresinde [(Private network)] (Özel ağ) seçeneğinin görüntülendiğinden emin olun ve pencereyi kapatın. 59 TR