Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony

Sony Entertainment Network’ün (SEN) keyfini çıkarma İnternet’te sunulan müzik hizmetlerini bu alıcıyla dinleyebilirsiniz (SEN işlevi). Bu işlevi kullanabilmeniz için, alıcının ağa ve ağın da İnternet’e bağlı olması gerekir. Ayrıntılar için bkz. “6: Ağ bağlantısı yapılması” (sayfa 29). SEN konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Sayı düğmeleri ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Bu alıcı Not Servis sağlayıcısına bağlı olarak, müzik hizmetlerini kullanmadan önce alıcınızı kaydetmeniz gerekebilir. Kayıtla ilgili ayrıntılar için, servis sağlayıcısının müşteri destek sitesini ziyaret edin. SHIFT Aşağıdaki adımlarda, İnternet’te sunulan müzik hizmetlerine örnek olarak “vTuner”ın nasıl seçileceği açıklanmaktadır. 1 SEN’ye basın. TV ekranında servis sağlayıcı listesi görünür. Alıcı son seçilen hizmeti veya istasyonu otomatik olarak görüntülüyorsa servis sağlayıcı listesi görününceye kadar RETURN O düğmesine art arda basın. İpucu Ana menüdeki “Listen”dan “SEN”yi de seçebilirsiniz. 2 “vTuner”ı seçin, ardından düğmesine basın. 64 TR

3 İstediğiniz klasörü veya istasyonu seçin, ardından düğmesine basın. • Öğeyi seçmek için V/v düğmesine art arda basın. • Sonraki dizine geçmek veya istasyonu dinlemek için düğmesine basın. • Önceki dizine gitmek için RETURN O düğmesine basın. Not “No service is available” ifadesi görünüyorsa ve bir servis sağlayıcı listesi alamıyorsanız OPTIONS düğmesine basın ve “Refresh”i seçin. İpucu Alıcı kapatılıncaya kadar, SEN işlevine geçildiğinde alıcı son seçilen hizmeti veya istasyonu görüntüler. “Network Standby” ayarı “On” olduğunda, alıcı kapatılmış olsa dahi son seçilen hizmet veya istasyon görüntülenmeye devam eder. SEN işlevinin uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılması Bunun için İstasyonu veya hizmeti değiştirme Alıcının bir istasyonu veya hizmeti seçtiği ya da oynattığı sırada çeşitli işlevleri kullanma Hizmet seçeneklerini belirleme Aşağıdakileri yapın Servis sağlayıcı listesine dönmek için RETURN O düğmesine basın, ardından hizmeti tekrar seçin. Oynatma ekranına geri dönmek için, OPTIONS düğmesine basın ve “Now Playing”i seçin. OPTIONS düğmesine basın. Görüntülenen öğe, seçili öğeye veya dizine bağlı olarak değişebilir. Hizmeti seçtiğiniz veya hizmet içeriğini oynattığınız sırada OPTIONS’a basın. “Service Options”ı seçin, ardından düğmesine basın. Hizmet seçeneklerinin içeriği, seçili hizmetlere bağlı olarak değişebilir. Bunun için İstediğiniz öğeyi anahtar sözcük kullanarak arama Mevcut bilgileri görüntüleme Aşağıdakileri yapın Sunucudan içerik seçerken, ALPHABET SEARCH düğmesine basın ve bir anahtar sözcük girin (sayfa 72). Sanatçı adını, albüm adını vb. görüntülemek için DISPLAY’e art arda basın. İstasyonların kaydedilmesi En fazla 20 istasyonu sık kullanılan istasyonlarınız olarak kaydedebilirsiniz. 1 Kaydetmek istediğiniz istasyonu seçin. 2 Sinyal alışı sırasında SHIFT düğmesini basılı tutun ve ardından MEM düğmesine basın. Kayıt belleği listesi görünür. 3 Bir kayıt numarası seçin, ardından düğmesine basın. 4 Başka bir istasyon kaydetmek için 1-3. adımları tekrarlayın. Kayıtlı istasyonun dinlenmesi 1 SEN’ye basın. TV ekranında servis sağlayıcı listesi görünür. Alıcı son seçilen istasyonu otomatik olarak görüntülüyorsa, servis sağlayıcı listesi görününceye kadar RETURN O düğmesine tekrar tekrar basın. 2 “Preset”i seçin, ardından düğmesine basın. Servis sağlayıcı listesinin başında “Preset” ifadesi görünür. 3 İstediğiniz kayıtlı istasyonu seçin, ardından düğmesine basın. Not Servis sağlayıcılara bağlı olarak, bazı istasyonlar kaydedilemeyebilir. Bu tür bir istasyonu kaydetmeye çalışırsanız, ekranda “Not available” ifadesi görünür. Ağ Özelliklerini Kullanma 65 TR